Thứ sáu 29/09/2023 07:26 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hướng dẫn quản lý vận hành chung cư thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng

16:41 | 22/05/2023

(Xây dựng) - Bộ Xây dựng vừa có Công văn 1600/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng về việc quản lý vận hành chung cư thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Hướng dẫn quản lý vận hành chung cư thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Chung cư HH3-HH4 Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền.

Theo đó, tại khoản 2 Điều 105 của Luật Nhà ở 2014 đã quy định cụ thể về điều kiện, chức năng, năng lực của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư. Tại khoản 4 Điều 39 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở (gọi tắt là Nghị định số 99/2015/NĐ-CP) quy định đơn vị quản lý vận hành nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước là tổ chức hoặc doanh nghiệp có chức năng, năng lực chuyên môn về quản lý, vận hành nhà ở.

Tại khoản 2 Điều 40 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định UBND cấp tỉnh (là đại diện chủ sở hữu đối với các loại nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước được giao quản lý trên địa bàn) hoặc Sở Xây dựng (nếu được giao) thực hiện việc lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 2 của Thông tư số 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư (gọi tắt là Thông tư số 06/2019/TT-BXD) thì mỗi tòa nhà chung cư chỉ có 01 đơn vị quản lý vận hành; đồng thời, tại khoản 6 Điều 2 của Thông tư này cũng đã quy định việc đăng tải thông tin của đơn vị quản lý vận hành trên cổng thông tin của Sở Xây dựng hoặc Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản được thực hiện theo nhu cầu của đơn vị quản lý vận hành.

Do vậy, đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng đối chiếu các quy định của pháp luật nêu trên với trường hợp cụ thể tại nhà chung cư HH3-HH4 Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng để thực hiện việc quản lý, vận hành nhà chung cư này theo đúng quy định.

Ngọc Linh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load