Thứ ba 23/07/2024 00:26 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hội nghị thẩm định quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

22:24 | 28/10/2023

(Xây dựng) - Sáng 27/10 tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã diễn ra Hội nghị thẩm định Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì hội nghị.

Theo Quyết định số 748/QĐ-TTg ngày 03/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng đã đặt ra yêu cầu xây dựng quy hoạch tỉnh Lạng Sơn theo hướng quy hoạch tích hợp. Theo đó, việc xây dựng Quy hoạch tỉnh là để cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng ở cấp tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bổ đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Hội nghị thẩm định quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn phát biểu tại hội nghị.

Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước thời kỳ 2021-2030 và các quy hoạch ngành quốc gia; đồng thời, bảo đảm bố trí không gian, phân bổ nguồn lực hợp lý, để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chiến lược về quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn. Phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở nâng cao hiệu quả cải cách thể chế, tăng cường hội nhập, liên kết vùng, phát triển hạ tầng; Phát triển dựa trên cơ sở khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, đặc biệt là lợi thế vị trí cửa ngõ quốc tế kết nối với thị trường Trung Quốc; xác định giá trị văn hóa, con người là yếu tố nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng đảm bảo cho sự phát triển bền vững.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hàng năm thời kỳ 2021-2030 đạt 8-9%/năm, trong đó giai đoạn 2021-2025 đạt 7-8%/năm và giai đoạn 2026-2030 đạt 9-10%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 150 triệu đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thời kỳ 2021-2030 đạt khoảng 340 nghìn tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 2-3%/năm, đến năm 2030 cơ bản không còn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Đến năm 2030, hoàn thiện và cơ bản hiện đại hoá hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn. 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được nhựa hoá hoặc bê tông hoá, 95% thôn có đường ô tô đến trung tâm thôn được cứng hoá; tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 40% vào năm 2030…

Hội nghị thẩm định quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương phát kiểu tại hội nghị.

Lạng Sơn phấn đấu đến năm 2050, có nền kinh tế hiện đại, năng động, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc sống số. Mối quan hệ hợp tác tích cực với Trung Quốc và các khu công nghiệp lân cận và trở thành vùng đất xanh mới hấp dẫn đầu tư nước ngoài, năng lượng sạch, nông nghiệp công nghiệp hóa và du lịch đẳng cấp thế giới…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn cho biết, sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch, tỉnh Lạng Sơn đã tập trung cao cho nhiệm vụ này. Đây là cơ hội, điều kiện để Lạng Sơn thu hút đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện các lĩnh vực xã hội, tăng cường hoạt động đối ngoại, gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng và chủ quyền biên giới quốc gia. Trong quá trình triển khai thực hiện còn hạn chế, khó khăn, song các ngành, địa phương đã chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, đơn vị tư vấn để xây dựng Quy hoạch, đảm bảo tầm nhìn và phát triển lâu dài.

Tỉnh cũng đã tổ chức nhiều Hội thảo tham vấn ý kiến chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, lấy ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương, một số địa phương lân cận và ý kiến rộng rãi của nhân dân. Kết quả đã có 22/22 Bộ, ngành trung ương; 14/14 tỉnh; 31/31 Sở, ban, ngành tỉnh và 11/11 huyện, thành phố tham gia ý kiến đối với dự thảo Quy hoạch tỉnh; có trên 1.000 ý kiến góp ý được tiếp thu, giải trình. Sau khi dự thảo Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn chỉnh sửa, bổ sung đã được Ban chỉ đạo công tác lập quy hoạch tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét thông qua. Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn được Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định và thông qua ngày 15/9/2023. Cho đến nay, Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cơ bản đã hoàn thành đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng.

Hội nghị thẩm định quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu, phát biểu một số nội dung liên quan tại hội nghị.

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng thẩm định đánh giá hồ sơ quy hoạch của tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cơ bản đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật về bảo vệ môi trường; thông qua hồ sơ quy hoạch tỉnh với điều kiện cần bổ xung và hoàn thiện. Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng, tỉnh Lạng Sơn cần làm rõ các tồn tại, hạn chế, các “điểm nghẽn” để có giải pháp khả thi, hiệu quả cho đoạn 2021-2030; xác định rõ vai trò, vị trí của tỉnh trong vùng về kết nối giao thông, trong đó, ngoài hệ thống đường bộ cần xem xét hệ thống đường sắt; bổ sung vào quy hoạch những tổ hợp logistics trong Khu kinh tế cửa khẩu; nghiên cứu về quy hoạch phát triển lĩnh vực năng lượng, phát triển văn hóa, xã hội, phát triển du lịch và phát triển kinh tế;...

Tại hội nghị, 100% thành viên Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn đã bỏ phiếu thông qua quy hoạch tỉnh Lạng Sơn, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và thông qua báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch tỉnh.

Hội nghị thẩm định quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Quang cảnh hội nghị.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương đánh giá cao bản Quy hoạch tỉnh Lạng sơn và đề nghị trên cơ sở ý kiến tham gia của chuyên gia có bộ, ngành, thành viên Hội đồng thẩm định, tỉnh tiếp tục tiếp thu, hoàn chỉnh Quy hoạch tỉnh. Đồng thời, xác định rõ hơn vai trò, vị trí trong phát triển kinh tế vùng; làm rõ những nút thắt, “điểm nghẽn” trong phát triển để có giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn sớm hoàn thiện nội dung quy hoạch theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, khẩn trương chỉ đạo cơ quan lập quy hoạch nghiêm túc tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn theo ý kiến tham gia thẩm định của các Bộ, ngành, ý kiến của các chuyên gia phản biện.

Phượng Nguyễn

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load