Thứ ba 31/01/2023 15:06 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đảng bộ Bộ Xây dựng:

Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 10 (mở rộng)

22:35 | 27/10/2022

(Xây dựng) – Chiều 27/10, Đảng bộ Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10 (mở rộng). Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh – Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng chủ trì Hội nghị.

hoi nghi ban chap hanh lan thu 10 mo rong
Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Xây dựng Vũ Quang Tiến đã trình bày báo cáo kết quả công tác của Đảng ủy Bộ Xây dựng 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm 2022.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ Xây dựng đã phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo chương trình kế hoạch đã đề ra.

Bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, Chương trình công tác, Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ Bộ và tình hình thực tế, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ đã ban hành Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022. Tập trung triển khai thực hiện và chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng; phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

9 tháng đầu năm 2022, tập trung xây dựng và triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ về thực hiện nhiệm vụ công tác năm. Đảng ủy đã ban hành 439 văn bản (trong đó 01 Nghị quyết; 03 chương trình; 04 Hướng dẫn; 05 Kế hoạch và 427 văn bản khác). Lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc tổ chức Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 thành công, đúng kế hoạch.

Triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030, Đảng ủy Bộ phối hợp với Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng, phát động toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ, tham gia ủng hộ tối thiểu 01 ngày lương, 45/45 tổ chức Đảng nộp ủng hộ được 900 triệu đồng, Đảng ủy Bộ sẽ chuyển toàn bộ số tiền này đến Tỉnh ủy Yên Bái trong thời gian tới.

9 tháng đầu năm, Đảng ủy Bộ tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Bộ Xây dựng.

Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; xét khen thưởng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2021 bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, khách quan; tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 đảm bảo mục đích, yêu cầu và tiến độ thời gian theo quy định. Kết luận tiêu chuẩn chính trị và công tác tổ chức Đại hội các Chi bộ thuộc và trực thuộc theo kế hoạch, đảm bảo quy định.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, quy định... của Đảng được kịp thời, bài bản đi vào nề nếp. Công tác xây dựng Đảng được trú trọng, tập trung củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng Chi bộ. Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc đẩy mạnh học tập Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị tiếp tục được triển khai và thực hiện, qua đó nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng về ý nghĩa và vai trò của việc thực hiện Chỉ thị số 05 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII được nâng lên, góp phần cảnh báo, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả biểu hiện suy thoái về chính trị tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, tập trung chỉ đạo góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; kịp thời ban hành chương trình công tác năm của Đảng bộ, chương trình kiểm tra, giám sát năm của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Triển khai chương trình kết nối và ủng hộ xã nghèo tại tỉnh Yên Bái theo Kế hoạch số 32-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã tham gia thảo luận, bổ sung, làm rõ thêm về kết quả đạt được trong 3 tháng cuối năm, đặc biệt là trong việc hoàn thiện thể chế pháp luật, quy hoạch, phát triển đô thị, phát triển nhà ở, hoạt động xây dựng, vật liệu xây dựng…

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh - Bí thư Đảng ủy đã nhấn mạnh những nội dung quan trọng của dự thảo báo cáo sơ kết 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022, đặc biệt là về công tác lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng và vấn đề cụ thể hóa chương trình, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đánh giá cao các ý kiến góp ý của các đại biểu tại Hội nghị. Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng sẽ tiếp thu các ý kiến và bổ sung, hoàn thiện đầy đủ dự thảo báo cáo.

Diệu Anh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load