Thứ ba 18/06/2024 22:56 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hòa Bình: Đề xuất quy định cụ thể về lập quy hoạch đối với không gian ngầm

13:08 | 28/05/2024

(Xây dựng) - Thời gian vừa qua, việc triển khai các quy định của pháp luật trong cấp phép xây dựng nói chung và nhà ở riêng lẻ nói riêng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã được thực hiện đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật.

Hòa Bình: Đề xuất quy định cụ thể về lập quy hoạch đối với không gian ngầm
Ông Đinh Xuân Đỉnh - Phó Trưởng Phòng Quản lý xây dựng, Sở Xây dựng Hòa Bình.

Trên cơ sở Luật Xây dựng năm 2014, Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021, Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 và các quy định của pháp luật khác có liên quan, UBND tỉnh Hòa Bình đã kịp thời xây dựng và ban hành Quyết định số 29/2023/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Việc cấp phép xây dựng tầng hầm đối với các công trình nhà ở riêng lẻ nếu có được thực hiện đồng thời với việc cấp phép xây dựng cho toàn nhà hoặc theo giai đoạn. Hiện nay, việc cấp phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ đã được phân cấp cho UBND cấp huyện thực hiện (Quyết định số 29/2023/QĐ-UBND).

Theo Sở Xây dựng Hòa Bình, các điều kiện để cấp cấp phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ đã được quy định cụ thể tại Điều 93 Luật Xây dựng năm 2014, được sửa đổi bổ sung tại khoản 32 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020.

“ Điều 93. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ

1. Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị gồm:

a) Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và quy chế quản lý kiến trúc được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành.

b) Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh.

c) Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ được thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 79 của Luật này.

d) Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 95, Điều 96 và Điều 97 của Luật này.

2. Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng; đối với nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý kiến trúc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

3. Đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn khi xây dựng phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn”.

Theo đó, tầng hầm của nhà ở riêng lẻ sẽ được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xem xét cụ thể đối với từng hồ sơ đề nghị cấp phép; hồ sơ thiết kế đảm bảo theo đúng các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng và quy định khác có liên quan được ban hành bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Các quy định về thiết kế nhà ở riêng lẻ đã được quy định chi tiết tại Điều 9 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Xây dựng, ông Đinh Xuân Đính - Phó trưởng Phòng Quản lý xây dựng - Sở Xây dựng Hòa Bình cho biết: Hiện nay chưa có quy định cụ thể nào quy định về số lượng tầng hầm (hoặc chiều cao phần ngầm tối đa) đối với các nhà ở riêng lẻ; nhằm thống nhất quản lý và thuận lợi trong quá trình cấp phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ, đề nghị xem xét bổ sung cụ thể về số lượng tầng hầm đối với nhà ở riêng lẻ.

Các quy định về quản lý không gian ngầm còn chưa được hướng dẫn chi tiết. Trong các đồ án quy hoạch mới thể hiện các thông số đối với một số các hạng mục ngầm về hạ tầng kỹ thuật, chưa bao gồm các quy định về số lượng tầng hầm các công trình xây dựng nói chung và của nhà ở riêng lẻ nói riêng.

Đề xuất quy định cụ thể về lập quy hoạch đối với không gian ngầm cần được đưa vào trong quá trình lập các đồ án quy hoạch xây dựng (Chung, phân khu, chi tiết), đặc biệt là Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 và quy định quản lý theo Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt. Ngoài ra, phải tuân thủ Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

Mai Thu

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load