Thứ ba 23/07/2024 02:48 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hồ sơ dự thầu thiếu tài liệu, xử lý thế nào?

14:44 | 09/07/2024

(Xây dựng) - Gói thầu tư vấn tổ chức đấu thầu qua mạng theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ đã mở thầu. Trong quá trình đánh giá kỹ thuật, nhà thầu kê khai hợp đồng A, nhưng không kèm theo file hợp đồng, biên bản nghiệm thu.

Hồ sơ dự thầu thiếu tài liệu, xử lý thế nào?
Đối với nội dung về tư cách hợp lệ, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi bản chất của nhà thầu tham dự thầu.

Bên mời thầu làm rõ yêu cầu cung cấp hợp đồng A và biên bản nghiệm thu, nhà thầu trả lời làm rõ nhưng không kèm theo hợp đồng A và biên bản nghiệm thu theo yêu cầu của bên mời thầu mà đính kèm một hợp đồng khác đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

Ông Nguyễn Thanh Hùng hỏi, có thể làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu ban đầu mà nhà thầu đã nộp không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Khoản 23.1 Mục 23 Chương I Mẫu E-HSMT tư vấn ban hành kèm theo Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ E-HSDT theo yêu cầu của bên mời thầu, kể cả về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế, tài liệu về nhân sự cụ thể đã được đề xuất trong E-HSDT của nhà thầu.

Đối với nội dung về tư cách hợp lệ, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi bản chất của nhà thầu tham dự thầu. Đối với các nội dung về tính hợp lệ của E-HSDT (trừ nội dung về tư cách hợp lệ), đề xuất về kỹ thuật, tài chính, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của E-HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 65 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu.

Trường hợp hồ sơ dự thầu của nhà thầu thiếu tài liệu về tư cách hợp lệ, hợp đồng có tính chất tương tự, nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế, tài liệu về nhân sự cụ thể đã được đề xuất trong hồ sơ dự thầu thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu.

Theo đó, việc làm rõ E-HSDT được thực hiện theo hướng dẫn nêu trên và thuộc trách nhiệm của bên mời thầu.

Ngọc Linh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load