Thứ hai 20/05/2024 23:17 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hậu Giang: Triển khai 2 dự án Khu tái định cư phục vụ Dự án thành phần 3 thuộc đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1

16:09 | 29/01/2024

(Xây dựng) – Ngày 29/01, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Công văn số 113/UBND-NCTH về việc phân khai chi tiết kế hoạch vốn cho 02 dự án Khu tái định cư phục vụ Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh. Theo đó, sẽ phân khai kế hoạch vốn 70.000 triệu đồng cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh thực hiện 02 dự án.

Hậu Giang: Triển khai 2 dự án Khu tái định cư phục vụ Dự án thành phần 3 thuộc đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1
Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 đã khởi công xây dựng.

Công văn UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, xét Tờ trình số 19/TTr-SKHĐT ngày 23 tháng 01 năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phân khai chi tiết kế hoạch vốn cho 02 dự án Khu tái định cư phục vụ cho Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, UBND tỉnh thống nhất phân khai chi tiết kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2024 cho 02 dự án Khu tái định cư phục vụ Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 (Phân khai 70.000 triệu đồng trong tổng số 110.000 triệu đồng số vốn ngân sách địa phương đã giao cho Sở Giao thông vận tải tại Quyết định số 2134/QĐUBND ngày 14 tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh).

Theo đó, phân khai kế hoạch vốn cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh thực hiện 02 dự án: Khu tái định cư Cây Dương phục vụ Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1: 41.000 triệu đồng; Khu tái định cư Bảy Ngàn phục vụ Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1: 29.000 triệu đồng.

Theo Quyết định số 1146/QĐ-UBND ngày 07/7/2023 của UBND tỉnh Hậu Giang, Dự án Khu tái định cư Cây Dương phục vụ dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, với tổng vốn đầu tư 110.000 triệu đồng, trong đó 55.000 triệu đồng từ ngân sách Trung ương và 55.000 triệu đồng ngân sách địa phương. Thời gian khởi công và hoàn thành 2023-2026.

Hậu Giang: Triển khai 2 dự án Khu tái định cư phục vụ Dự án thành phần 3 thuộc đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1
Thị trấn Bảy Ngàn.

Quyết định 1148/QĐUBND ngày 07/7/2023 của UBND tỉnh Hậu Giang, Dự án Khu tái định cư Bảy Ngàn phục vụ dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, với tổng vốn đầu tư 110.000 triệu đồng, trong đó 55.000 triệu đồng từ ngân sách Trung ương và 55.000 triệu đồng ngân sách địa phương. Thời gian khởi công và hoàn thành 2023-2026.

UBND tỉnh Hậu Giang giao Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Giao thông vận tải cùng các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục giải ngân kế hoạch vốn được bố trí theo đúng quy định.

Huỳnh Biển

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load