Thứ hai 24/06/2024 13:24 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hậu Giang: Điều chỉnh, bổ sung 10 gói thầu với tổng giá trị hơn 3,6 tỷ đồng

21:30 | 24/05/2024

(Xây dựng) - UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Quyết định số 740/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khu tái định cư thị xã Long Mỹ. Theo Quyết định này, điều chỉnh 2 gói thầu và bổ sung 8 gói thầu với tổng giá trị gói thầu 3.613.669.000 đồng.

Hậu Giang: Điều chỉnh, bổ sung 10 gói thầu với tổng giá trị hơn 3,6 tỷ đồng
Một góc thị xã Long Mỹ.

Quyết định UBND tỉnh Hậu Giang điều chỉnh 2 gói thầu: Định vị, cắm cọc phân nền và đo đạc để lập thủ tục giao đất, giá gói thầu 248.508.000 đồng; Tư vấn kiểm toán độc lập, giá gói thầu 230.901.000 đồng; chủ đầu tư là UBND thị xã Long Mỹ, cả 02 gói thầu đều là chỉ định thầu rút gọn; Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu quý II/2024; Hợp đồng trọn gói. Thời gian thực hiện gói thầu 60 ngày.

8 gói thầu bổ sung là: Lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, giá gói thầu 89.119.000 đồng; Hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu rút gọn; Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu quý II/2024; Hợp đồng trọng gói. Thời gian thực hiện gói thầu 60 ngày.

Thi công xây dựng (phần phát sinh), giá gói thầu 2.854.203.000 đồng; Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng không sơ tuyển; Phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn một túi hồ sơ; Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu quý II/2024; Loại hợp đồng trọn gói. Thời gian thực hiện gói thầu 120 ngày.

Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, giá gói thầu 73.521.000 đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu rút gọn; Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu quý II/2024; Hợp đồng trọn gói. Thời gian thực hiện hợp đồng 20 ngày.

Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng, giá gói thầu 11.191.000 đồng; Hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu rút gọn; Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu quý II/2024; Loại hợp đồng trọn gói. Thời gian thực hiện gói thầu 10 ngày.

Tư vấn giám sát xây dựng công trình, giá trị gói thầu 73.238.000 đồng; Chỉ định thầu rút gọn; Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu quý II/2024; Hợp đồng trọn gói. Thời gian thực hiện gói thầu 120 ngày.

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng, giá gói thầu 11.074.000; Chỉ định thầu rút gọn; Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu quý II/2024; Hợp đồng trọn gói. Thời gian thực hiện gói thầu 60 ngày.

Gói thầu bảo hiểm công trình, giá gói thầu 7.267.000 đồng; Chỉ định thầu rút gọn; Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu quý II/2024; Hợp đồng trọn gói. Thời gian thực hiện gói thầu 120 ngày.

Kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng, giá gói thầu 14.647.000 đồng; Chỉ định thầu rút gọn; Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu quý II/2024; hợp đồng trọn gói. Thời gian thực hiện gói thầu 120 ngày.

UBND tỉnh Hậu Giang giao Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định hiện hành.

Trước đó, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Quyết định số 2247/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khu tái định cư thị xã Long Mỹ; Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc điều chỉnh mục b điểm 5.4.2 khoản 5 và khoản 11 Điều 1 Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Khu tái định cư thị xã Long Mỹ; Quyết định số 1353/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khu tái định cư thị xã Long Mỹ.

Quyết định số 2134/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc giao Kế hoạch đầu tư công năm 2024; Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung tiết a mục 5.4.2 điểm 5.4 khoản 5 và khoản 11 Điều 1 Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về phê duyệt dự án Khu tái định cư thị xã Long Mỹ.

Huỳnh Biển

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load