Chủ nhật 14/08/2022 01:12 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hậu Giang: Chấp thuận cho Công ty TNHH Một thành viên Sunpro Steel thuê đất xây dựng Nhà máy luyện, cán thép Sunpro

18:48 | 26/07/2021

(Xây dựng) – Ngày 26/7, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Quyết định số: 1401/QĐ-UBND Về việc cho Công ty TNHH Một thành viên Sunpro Steel thuê đất (đợt 2) để đầu tư xây dựng Nhà máy luyện, cán thép SunPro tại Cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A - giai đoạn 3, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

hau giang chap thuan cho cong ty tnhh mot thanh vien sunpro steel thue dat xay dung nha may luyen can thep sunpro
Cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A tại thị trấn Mái Dầm.

Quyết định chấp thuận cho Công ty TNHH Một thành viên Sunpro Steel thuê đất (đợt 2), với diện tích 65.762,1m2 (trong đó diện tích thuộc phạm vi an toàn lưới điện 500kV Sông Hậu - Đức Hòa là 37.810m2; diện tích thuộc hành lang bảo vệ Rạch Ngọn Ngang là 2.710,5m2 và diện tích thuộc hành lang bảo vệ sông Hậu là 1.534m2) thuộc thửa số 2525, tờ bản đồ số 01, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành để đầu tư xây dựng Nhà máy luyện, cán thép SunPro tại Cụm Công nghiệp tập trung Phú Hữu A - giai đoạn 3, huyện Châu Thành.

Thời hạn thuê đất: 50 năm kể từ ngày 24 tháng 12 năm 2019 (đồng bộ với thời hạn thuê đất (đợt 1) tại Quyết định số 2213/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Hậu Giang). Thời điểm tính tiền thuê đất: kể từ ngày UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định cho thuê đất. Hình thức nộp tiền thuê đất: Trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Bản đồ địa chính số 27/Công ty ACB Hậu Giang ngày 18 tháng 6 năm 2021 do Công ty TNHH Đo đạc bản đồ ACB Hậu Giang lập và được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xác nhận ngày 24 tháng 6 năm 2021.

UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị Công ty TNHH Một thành viên Sunpro Steel có trách nhiệm thực hiện các nhiệm: Liên hệ đến Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn lập hồ sơ thuê đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính và đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định. Sử dụng đất theo đúng mục đích đã cho thuê và xây dựng hoàn chỉnh đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật của dự án theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, thiết kế và quy hoạch được phê duyệt theo đúng quy định. Quản lý quá trình đầu tư dự án và đảm bảo tiến độ đầu tư dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo đúng nội dung đã nêu tại Quyết định số 2357/QĐ-BTNMT ngày 11 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kê khai diện tích đất trồng lúa gửi Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Giao Cục Thuế tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan xác định tiền thuê đất và phí, lệ phí (nếu có) và thông báo cho Công ty TNHH Một thành viên Sunpro Steel phải nộp theo đúng quy định của pháp luật. Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị có liên quan xác định tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa và thông báo cho Công ty TNHH Một thành viên Sunpro Steel nộp (nếu có) theo đúng quy định. Giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu đầu tư theo quy định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tiến độ triển khai dự án đầu tư; việc chấp hành pháp luật về xây dựng, lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, bảo vệ môi trường theo đúng quy định.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện: Ký Hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Một thành viên Sunpro Steel. Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Một thành viên Sunpro Steel sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định. Phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và UBND huyện Châu Thành cùng các đơn vị có liên quan bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Một thành viên Sunpro Steel theo quy định. Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Huỳnh Biển

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load