Thứ sáu 12/07/2024 17:33 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hậu Giang: Ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

12:32 | 02/07/2024

(Xây dựng) – UBND tỉnh Hậu Giang vừa mới ban hành Công văn số 835/UBND-NCTH về việc chủ trương gia hạn thời gian trình Quyết định ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và Quyết định ban hành Quy định về phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Hậu Giang: Ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng
Một góc thành phố Vị Thanh.

Công văn UBND cho biết: Xét Tờ trình số 73/TTr-SXD ngày 7/6/2024 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc xin chủ trương gia hạn xây dựng Quyết định ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và Quyết định ban hành Quy định về phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương gia hạn thời gian trình Quyết định ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang thay thế Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và Quyết định ban hành Quy định về phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang thay thế Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh Hậu Giang về ban hành Quy định về thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Thời gian trình ban hành: Quý IV/2024.

Trước đó, ngày ngày 7/6/2024, Sở Xây dựng Hậu Giang đã ban hành Tờ trình số 73/TTr-SXD về việc xin chủ trương gia hạn xây dựng Quyết định ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và Quyết định ban hành Quy định về phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, gửi UBND tỉnh Hậu Giang.

Tờ trình Sở Xây dựng cho biết căn cứ Công văn số 352/UBND-NCTH ngày 20/3/2024 của UBND tỉnh về việc chủ trương xây dựng Quyết định ban hành Quy định về phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Công văn số 422/UBND-NCTH ngày 05/4/2024 của UBND tỉnh về việc chủ trương xây dựng Quyết định ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh tại các Văn bản nêu trên, đến nay SởXây dựng đã xây dựng hoàn thành dự thảo 02 Văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm: “Quyết định ban hành Quy định về phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang” và “Quyết định ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”. 2 Văn bản này được xây dựng trên cơ sở các quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

Ngày 22/5/2024, Bộ Xây dựng đã ban hành Công văn số 2226/BXDHĐXD về việc lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ. Qua nghiên cứu dự thảo Nghị định được Bộ Xây dựng gửi lấy ý kiến, xét thấy dự thảo Nghị định sẽ sửa đổi, bổ sung 60 Điều và bổ sung 10 Điều của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 35/2023/NĐ-CP và dự kiến Nghị định sẽ được ban hành trong năm 2024.

Trên cơ sở tình hình thực tế hiện nay, Sở Xây dựng xét thấy ở thời điểm hiện tại việc Sở Xây dựng trình Sở Tư pháp thẩm định và trình UBND tỉnh ban hành 2 Văn bản quy phạm pháp luật nêu trên có thể dẫn đến vòng đời tồn tại, hiệu lực thi hành của 2 Văn bản này rất ngắn, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ thì phải sửa đổi, bổ sung Văn bản để phù hợp theo quy định mới.

Mặt khác, nội dung của Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh Hậu Giang “Ban hành Quy định về thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang” và Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang “Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”, tuy chưa cập nhật, bổ sung các quy định của Nghị định 35/2023/NĐ- CP (về xác định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trong một số trường hợp tại Khoản 14 Điều 12 Nghị định 35/2023/NĐ-CP và thẩm quyền thẩm định dự án, thẩm định thiết kế trong một số trường hợp đặc biệt tại điểm đ, e Khoản 5 Điều 12 và điểm đ, Khoản 10 Điều 12 Nghị định 35/2023/NĐ-CP...), nhưng nội dung cơ bản của 2 Quyết định này vẫn phù hợp với quy định của Luật Xây dựng hiện hành về thẩm quyền thẩm định dự án, thẩm định thiết kế, thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

Từ các cơ sở nêu trên, Sở Xây dựng kính trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho gian hạn xây dựng 2 Văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm: Quyết định ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Quyết định ban hành Quy định về phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

UBND tỉnh Hậu Giang giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Huỳnh Biển

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load