Thứ năm 18/07/2024 18:59 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Tĩnh: Tăng cường bảo đảm an toàn lao động trong thi công, sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng

10:17 | 22/06/2024

(Xây dựng) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Văn bản số 3535/UBND-XD nhằm tăng cường bảo đảm an toàn lao động trong thi công xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Hà Tĩnh: Tăng cường bảo đảm an toàn lao động trong thi công, sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng
Hà Tĩnh tăng cường đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng.

Thực hiện Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái; hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động theo Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 2033/BXD-GĐ ngày 14/5/2024 của Bộ Xây dựng về việc đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng. Đồng thời, nhằm nâng cao chất lượng công trình xây dựng, đảm bảo an toàn lao động, nhằm chủ động công tác phòng ngừa tai nạn lao động, ngăn ngừa những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra trong công tác thi công xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt các nội dung:

Sở Xây dựng tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn lao động trong xây dựng; đặc biệt là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18:2021/BXD về An toàn trong thi công xây dựng ban hành kèm theo Thông tư 16/2021/TT-BXD ngày 20/12/2021 của Bộ Xây dựng. Nâng cao chất lượng trong công tác thẩm định; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phối hợp chặt chẽ với các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra sự tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng, an toàn lao động trong thi công xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng.

Tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất sự tuân thủ các quy định về quản lý an toàn lao động tại các dự án đang thi công xây dựng, các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng. Yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải tổ chức giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn của nhà thầu thi công xây dựng; các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng phải thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho người lao động trong quá trình sản xuất. Kịp thời phát hiện những trường hợp không đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn về an toàn lao động hoặc cố ý sai phạm; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; tạm dừng hoặc đình chỉ thi công, dừng sản xuất khi phát hiện vi phạm quy định về an toàn lao động, có nguy cơ dẫn đến sự cố gây mất an toàn trên công trường xây dựng hoặc tại cơ sở sản xuất.

Tổ chức thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công của chủ đầu tư, lồng ghép kiểm tra công tác quản lý an toàn lao động trong công trình xây dựng theo quy định.

Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh cần tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, chất lượng thi công công trình xây dựng thuộc trách nhiệm quản lý. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư, thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công; tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình, an toàn lao động theo phân cấp.

Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra theo chuyên ngành quản lý khi phát hiện công trình, cơ sở sản xuất có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng hoặc vi phạm các quy định về an toàn lao động. Tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công kết hợp với kiểm tra công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng theo quy định.

UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo kiện toàn, nâng cao năng lực Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện để thực hiện tốt vai trò chủ đầu tư, quản lý dự án. Chỉ đạo phòng Kinh tế Hạ tầng (phòng Quản lý đô thị) và các phòng, ban có liên quan thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về chất lượng công trình, an toàn lao động trong hoạt động xây dựng trên địa bàn theo phân cấp; đảm bảo đủ năng lực để thực hiện tốt công tác thẩm định thiết kế xây dựng, công tác quản lý chất lượng và an toàn lao động trong đầu tư xây dựng.

Tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công kết hợp với kiểm tra công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng theo quy định. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình thi công xây dựng trên địa bàn, có biện pháp xử lý, đề xuất xử lý hoặc đình chỉ thi công khi phát hiện các trường hợp vi phạm các quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng trên địa bàn quản lý. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất kịp thời, đầy đủ các nội dung về quản lý chất lượng và an toàn lao động trong xây dựng theo yêu cầu của Sở Xây dựng, các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và UBND tỉnh theo quy định.

Hà Tĩnh: Tăng cường bảo đảm an toàn lao động trong thi công, sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng
UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu nghiêm túc triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lao động.

Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành: Dân dụng và công nghiệp; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực khu kinh tế tỉnh kiểm tra các điều kiện khởi công xây dựng công trình; thông báo khởi công xây dựng đến cơ quan quản lý nhà nước theo quy định. Thiết lập hệ thống quản lý thi công xây dựng và thông báo về nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống quản lý thi công xây dựng của chủ đầu tư cho các nhà thầu có liên quan trong hoạt động xây dựng công trình. Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng; biện pháp thi công xây dựng so với biện pháp thi công đã được phê duyệt; chất lượng vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình. Thường xuyên kiểm tra, rà soát các loại máy, thiết bị, vật tư phục vụ thi công xây dựng có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn (phải được kiểm định trước khi đưa vào sử dụng); quan tâm chỉ đạo giám sát chặt chẽ vùng nguy hiểm trong thi công xây dựng công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng đồng.

Tổ chức giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định về an toàn của nhà thầu thi công xây dựng theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18:2021/BXD về An toàn trong thi công xây dựng. Tạm dừng hoặc đình chỉ thi công đối với nhà thầu thi công xây dựng khi xét thấy chất lượng thi công xây dựng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công không đảm bảo an toàn, vi phạm các quy định về quản lý an toàn lao động, có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động.

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Sở Xây dựng, các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực khu kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

Trần Minh

Theo

Cùng chuyên mục
 • Công đoàn Vinaconex: Đẩy mạnh công tác truyền thông tổ chức các phong trào thi đua

  (Xây dựng) – “Với các doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn, công tác truyền thông đặc biệt quan trọng; góp phần chính yếu trong việc xây dựng hình ảnh thương hiệu, quảng bá sản phẩm/dịch vụ, giúp tạo dựng tình cảm, uy tín của doanh nghiệp. Cũng như của tổ chức Công đoàn từ khách hàng, đối tác, đồng thời thúc đẩy tương tác, tính kết nối và mối quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn có thể tận dụng được tối đa các kênh truyền thông thì việc truyền tải thông tin, ý tưởng, thông diệp trong nội bộ doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp với bên ngoài sẽ trở nên vô cùng hiệu quả, góp phần hữu hiệu vào việc hoàn thành các nhiệm vụ cùa dơn vị và tổ chức công đoàn”, đây là chia sẻ của ông Nguyễn Mạnh Cường - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Vinaconex.

 • Phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là “đột phá của đột phá”

  (Xây dựng) - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là đột phá của đột phá trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.

 • Công đoàn Xây dựng Việt Nam triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

  (Xây dựng) - Ngày 12/7, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

 • Vĩnh Phúc: Nâng cao trách nhiệm đảm bảo an toàn lao động trên các công trình xây dựng

  (Xây dựng) – Việc thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường của đơn vị thi công trên các công trường xây dựng, nhất là các công trình giao thông vừa thi công vừa khai thác sử dụng đã góp phần đảm bảo an toàn cho người lao động, người tham gia giao thông, giao thông thông suốt và đảm bảo tiến độ, chất lượng của dự án.

 • Thuận An (Bình Dương): Người lao động cần thêm thông tin để tiếp cận nhà ở xã hội

  (Xây dựng) – Tại buổi đối thoại giữa lãnh đạo và người lao động trên địa bàn thành phố Thuận An (tỉnh Bình Dương), nhiều ý kiến, nguyện vọng được người lao động đề cập, đặc biệt nhu cầu tiếp cận nhiều hơn về nguồn thông tin nhà ở xã hội.

 • Cán bộ nữ công Công đoàn cơ sở tiêu biểu ngành Xây dựng

  (Xây dựng) - Chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 75 năm thành lập Ban Cán sự phụ nữ lao động (tiền thân của Ban Nữ công hiện nay, 2/1949 – 2/2024), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Hội nghị gặp mặt cán bộ nữ lãnh đạo chủ chốt công đoàn cấp tỉnh, ngành Trung ương và biểu dương “Cán bộ nữ công Công đoàn cơ sở tiêu biểu xuất sắc lần thứ 3” năm 2024 vào ngày 8/7 vừa qua.

Xem thêm
 • Đề án nhà ở công nhân tại Bắc Ninh: Điểm sáng trong chính sách an sinh xã hội

  (Xây dựng) - Ngày 9/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng đã có buổi tiếp và làm việc với Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng, liên quan đến đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân, người lao động tại khu thiết chế công đoàn Bắc Ninh.

  12:59 | 10/07/2024
 • Lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng tác động đến người lao động như thế nào?

  Lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng từ ngày 1/7/2024 có ảnh hưởng lớn đến chế độ đóng, hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) của người lao động.

  09:00 | 08/07/2024
 • Tổng Công ty HUD tổ chức lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

  (Xây dựng) – Mới đây, Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) phối hợp với Trung tâm Huấn luyện quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động (thuộc Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã tổ chức lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2024. 272 người lao động đang làm việc tại Văn phòng Tổng Công ty và các phòng, ban thuộc Tổng Công ty tham gia lớp huấn luyện với hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến.

  22:26 | 06/07/2024
 • Từ ngày 1/7/2024, người lao động làm việc theo hợp đồng được áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới

  (Xây dựng) - Ngày 30/6, Chính phủ ban hành Nghị định số 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, thay thế Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7/2024.

  15:43 | 01/07/2024
 • Tổng Công ty LILAMA tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2024

  (Xây dựng) – Ngày 27/6, Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) đã tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2024.

  23:05 | 28/06/2024
 • Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4: Giải đáp kịp thời tâm tư nguyện vọng người lao động

  (Xây dựng) - Hội nghị đối thoại định kỳ là cầu nối giữa lãnh đạo Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và người lao động (NLĐ), kịp thời trao đổi những nội dung, vấn đề các bên cùng quan tâm và giải đáp kịp thời, thấu đáo các tâm tư nguyện vọng của NLĐ để xây dựng một tập thể đoàn kết, vững mạnh.

  22:15 | 28/06/2024
 • Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định hỗ trợ xây và sửa chữa 94 nhà cho đoàn viên công đoàn

  (Xây dựng) - Hướng tới chào mừng ngày Gia đình Việt Nam (28/6), ngày 27/6, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị biểu dương “Gia đình công nhân, lao động tiêu biểu” năm 2024.

  19:20 | 27/06/2024
 • Bí quyết tăng lương không cần “nhảy” việc

  (Xây dựng) - Dường như rất ít người trong chúng ta chủ động đề xuất với sếp một buổi đánh giá công việc và cân nhắc lại mức lương. Chúng ta thường đợi đến lúc cuộc sống có quá nhiều thay đổi, quá nhiều gánh nặng hoặc khi cảm nhận sâu sắc áp lực đồng trang lứa, bạn bè xung quanh đã nhận được mức lương cao hơn trong khi chúng ta vẫn dậm chân tại chỗ thì mới đánh liều xin sếp tăng lương. Chúng ta hoàn toàn không có sự chuẩn bị hay một chiến lược cụ thể nào để thuyết phục sếp rằng mình xứng đáng nhận được mức lương tốt hơn. Bởi vậy, tỷ lệ thành công khi đánh giá lại mức lương thường không vượt quá 5 phần.

  10:00 | 27/06/2024
 • Công đoàn Văn phòng Bộ Xây dựng: Nhiều hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

  (Xây dựng) - Thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024), kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Bác, kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2024), được sự đồng ý của Đảng ủy Văn phòng Bộ, Công đoàn Văn phòng Bộ đã tổ chức chương trình về nguồn, gặp mặt tri ân với cán bộ Công đoàn là lãnh đạo và những đồng chí có nhiều thành tích đóng góp vào công tác Công đoàn Văn phòng Bộ cùng gia đình các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Bộ.

  09:42 | 23/06/2024
 • Bảo đảm nguồn lực chăm lo cho người lao động

  Dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi) quy định, kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

  07:43 | 23/06/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load