Thứ năm 18/04/2024 14:30 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Tĩnh: Phê duyệt Chỉ số cải cách hành chính năm 2023

17:40 | 23/02/2024

(Xây dựng) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có Quyết định số 519/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 và kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan Trung ương trên địa bàn.

Hà Tĩnh: Phê duyệt Chỉ số cải cách hành chính năm 2023
Hà Tĩnh phê duyệt Chỉ số cải cách hành chính năm 2023.

Theo đó, kết quả thẩm định, đánh giá của Hội đồng thẩm định cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2023 ở khối Sở, ngành: Sở Khoa học và Công Nghệ; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Ngoại vụ là 3 đơn vị dẫn đầu.

Đối với khối UBND các huyện, thành phố, thị xã: UBND thành phố Hà Tĩnh UBND thị xã Kỳ Anh xếp vị trí thứ 2; UBND huyện Thạch Hà. Ở khối các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn: Cục Hải quan Hà Tĩnh; Công an tỉnh xếp vị trí thứ 2; Cục Thuế tỉnh xếp vị trí thứ 3…

Theo kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính đã được phê duyệt thì các địa phương như: UBND thành phố Hà Tĩnh, UBND thị xã Kỳ Anh, UBND huyện Thạch Hà, UBND thị xã Hồng Lĩnh, UBND huyện Cẩm Xuyên, UBND huyện Hương Sơn đạt mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; các địa phương còn lại xếp mức hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đối với khối Sở, ngành, đạt mức độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gồm: Sở khoa học và Công nghệ; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Ngoại vụ; Sở Công Thương, Sở Tài chính…

Về khối các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, theo kết quả phê duyệt, 6/6 cơ quan gồm: Cục Hải quan tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Kho bạc Nhà nước đều đạt mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Căn cứ kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, nghiêm túc rút kinh nghiệm, có giải pháp cụ thể khắc phục những tồn tại, hạn chế về cải cách hành chính đã được Hội đồng thẩm định cải cách hành chính tỉnh chỉ ra trong năm 2023 và đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương những năm tiếp theo; giao Sở Nội vụ chỉ đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh căn cứ kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2023, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh làm căn cứ xét khen thưởng.

Phương Dung

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load