Thứ bảy 22/06/2024 03:30 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Nội: Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Quy định liên quan đến đất đai

19:08 | 21/05/2024

(Xây dựng) – Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Quyết định số 31/2024/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Quy định liên quan đến đất đai trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Hà Nội: Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Quy định liên quan đến đất đai
UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Quy định liên quan đến đất đai trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Theo Quyết định nêu sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Quy định một số nội dung về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài; chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND Thành phố.

Trong đó sửa đổi, bổ sung Điều 6 về cơ quan cấp Giấy chứng nhận

1. UBND cấp huyện: Cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam (trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều này); công nhận bổ sung diện tích vào Giấy chứng nhận đã cấp.

2. Văn phòng Đăng ký đất đai:

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở và trong các dự án kinh doanh bất động sản không phải dự án phát triển nhà ở (trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 8 Quy định này); cấp Giấy chứng nhận cho cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Thành phố Hà Nội.

Cấp Giấy chứng nhận, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp đối với các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 95 và khoản 3 Điều 105 của Luật Đất đai; như sau:

Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức, cá nhân nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai được sử dụng con dấu của mình để thực hiện cấp Giấy chứng nhận, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp.

Bãi bỏ một số quy định liên quan

Bãi bỏ Quyết định số 74/2014/QĐ-UBND ngày 02/10/2014 của UBND Thành phố về việc ban hành quy định một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố được Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ, các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính giao trong việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Bãi bỏ Điều 15, Điều 17 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND Thành phố. Bãi bỏ Điều 10 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017, được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của UBND Thành phố.

Bỏ cụm từ "Chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở" tại Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND 31/3/2017 được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 26/2022/QĐ- 24/6/2022 của UBND Thành phố.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2024.

Mộc Miên

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load