Thứ ba 16/07/2024 06:09 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Nội: Phấn đấu nâng cao thứ bậc Chỉ số PCI và Chỉ số PGI năm 2024

09:45 | 26/06/2024

(Xây dựng) - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Kế hoạch số 190/KH-UBND về việc nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) năm 2024.

Hà Nội: Phấn đấu nâng cao thứ bậc Chỉ số PCI và Chỉ số PGI năm 2024
Ảnh minh họa.

Kế hoạch được ban hành nhằm cải thiện rõ nét môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao thứ bậc các chỉ số thành phần PCI, qua đó nâng cao thứ bậc Chỉ số PCI phấn đấu trong Top 20 tỉnh, thành phố; đồng thời tiếp tục cải thiện Chỉ số PGI, phấn đấu trong Top 20 tỉnh, thành phố.

Các mục tiêu cụ thể, nâng thứ bậc các chỉ số thành phần PCI: Duy trì thứ bậc chỉ số “Đào tạo lao động”. Tăng 03 bậc trở lên đối với chỉ số “Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp”. Tăng 05 bậc trở lên đối với chỉ số “Tính minh bạch”. Tăng 10 bậc trở lên đối với 07 chỉ số: “Chi phí thời gian”; “Cạnh tranh bình đẳng”; “Tính năng động và tiên phong của chính quyền tỉnh”; “Chi phí không chính thức”; “Chi phí gia nhập thị trường; Tiếp cận đất đai”; “Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự”.

Nâng thứ bậc các chỉ số thành phần PGI: Tăng 10 bậc trở lên đối với các chỉ số: “Thúc đẩy thực hành xanh”; “Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động của biến đổi khí hậu”; “Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu”; “Chính sách và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường”.

Triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành và địa phương trên địa bàn Thành phố (DDCI). Giải pháp trọng tâm, nâng cao thứ bậc các Chỉ số thành phần PCI: Các Sở, ban, ngành tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao thứ bậc 142 chỉ tiêu nhánh của 10 chỉ số thành phần PCI.

Tiếp tục nâng cao các Chỉ số thành phần PGI: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện các giải pháp tiếp tục nâng cao thứ bậc các chỉ số thành phần PGI năm 2024.

UBND Thành phố giao Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ nhiệm vụ được giao chủ trì có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và thực hiện kế hoạch, phương án và thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu đề ra. Xây dựng hình ảnh của đơn vị và của Thành phố trong “Xây dựng chính quyền phục vụ - Lấy người dân và doanh nghiệp là đối tượng để phục vụ”; chủ động, tích cực truyền thông, tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện nhiệm vụ được giao góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và các chỉ số PCI, PGI của Thành phố. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố về kết quả chỉ số thành phần được giao chủ trì; báo cáo UBND Thành phố về tình hình triển khai, kết quả thực hiện theo quy định.

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội tham mưu UBND Thành phố ban hành Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành và địa phương trên địa bàn Thành phố (DDCI) trong tháng 6/2024; triển khai thực hiện điều tra, đánh giá và công bố xếp hạng Bộ chỉ số này trước ngày 18/3/2025 và định kỳ hàng năm.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các Sở, ban ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan truyền thông tuyên truyền việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, đồng thời tăng cường giám sát thực hiện các nhiệm vụ theo phân công.

Tiến Hào

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load