Thứ bảy 22/06/2024 03:48 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Nội: Ban hành quy định chỉ tiêu dân số với nhà chung cư

15:23 | 28/05/2024

(Xây dựng) - Ngày 27/5, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND quy định về phương pháp xác định chỉ tiêu dân số với nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp và một số công trình có lưu trú khác trên địa bàn.

Hà Nội: Ban hành quy định chỉ tiêu dân số với nhà chung cư
Dân số nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp làm nhà ở thương mại được xác định theo chỉ tiêu 3,6 người/căn hộ.

Theo Quyết định, phương pháp xác định dân số đối với nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp. Trong giai đoạn lập quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình, dân số nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp làm nhà ở thương mại được xác định theo chỉ tiêu 3,6 người/căn hộ hoặc xác định theo cơ cấu phòng ở và diện tích sử dụng căn hộ tương ứng.

Cụ thể, đối với căn hộ 1 phòng ở, diện tích sử dụng căn hộ từ 25m2 - 45m2 tính 1 người. Với căn hộ hai 2 phòng ở, diện tích sử dụng căn hộ từ trên 45m2 – 70m2 tính 2 người; diện tích sử dụng căn hộ từ trên 70m2 – 100m2 tính 03 người.

Căn hộ từ 3 phòng ở trở lên, diện tích sử dụng căn hộ từ trên 100m2 – 125m2 tính 4 người; diện tích sử dụng căn hộ từ 125m2 trở lên tính 5 người.

Trong giai đoạn lập quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình, dân số nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp làm nhà ở xã hội được xác định theo cơ cấu phòng ở và diện tích sử dụng căn hộ tương ứng.

Với căn hộ một 1 phòng ở, diện tích sử dụng căn hộ từ 25m2 – 40m2 tính 1 người. Căn hộ 2 đến 3 phòng ở thì diện tích sử dụng căn hộ từ trên 40m2 – 55m2 tính 2 người; diện tích sử dụng căn hộ từ trên 55m2 - 70m2 tính 3 người; diện tích sử dụng căn hộ từ trên 70m2 – 77m2 tính 4 người.

Trường hợp phương án kiến trúc công trình không thống nhất giữa diện tích sử dụng căn hộ và cơ cấu phòng ở quy định thì dân số nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp được xác định theo chỉ tiêu diện tích sử dụng căn hộ tương ứng.

Đối với các dự án đặc thù (nhà ở chuyên gia, nhà ở công vụ...) mà việc áp dụng quy định trên không phù hợp, Sở Quy hoạch - Kiến trúc báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định.

Còn với dự án, công trình khách sạn, khách sạn nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng thì chỉ được nghiên cứu thực hiện tại các khu du lịch, khu vực phù hợp với quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt. UBND Thành phố Hà Nội không yêu cầu xác định dân số đối với dự án, công trình khách sạn, khách sạn nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng. Ngoài ra, với dự án, công trình văn phòng kết hợp lưu trú phải đảm bảo không gian lưu trú có diện tích không lớn hơn 50% diện tích sử dụng làm văn phòng…

Sở Quy hoạch – Kiến trúc trình UBND Thành phố phê duyệt hoặc phê duyệt theo phân cấp, ủy quyền của UBND Thành phố các quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình có nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp; khách sạn, khách sạn nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng; văn phòng kết hợp lưu trú; căn hộ lưu trú và nhà thương mại liên kề.

Đồng thời, tổ chức kiểm tra việc thực hiện theo phân cấp, ủy quyền của UBND Thành phố đối với việc phê duyệt quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình có nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp; khách sạn, khách sạn nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng; văn phòng kết hợp lưu trú; căn hộ lưu trú và nhà thương mại liên kế của UBND cấp huyện.

Kiểm tra, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc phát sinh đối với việc áp dụng quy định này trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình có nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp; khách sạn, khách sạn nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng; văn phòng kết hợp lưu trú; căn hộ lưu trú và nhà thương mại liên kề, báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo đối với các trường hợp áp dụng quy định này không phù hợp.

UBND các quận, huyện, thị xã trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao có trách nhiệm lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của các chủ đầu tư xây dựng theo quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng được duyệt cũng như trong quá trình khai thác, sử dụng công trình và kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc để báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo.

Hà Trần

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load