Thứ năm 30/05/2024 04:49 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Dự án nào được ký kết hợp đồng BOO?

11:12 | 24/04/2024

(Xây dựng) - Dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), gồm hợp đồng Xây dựng - Sở hữu - Kinh doanh (BOO) phải thuộc lĩnh vực, quy mô và đáp ứng điều kiện quy định tại Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Nghị định và các Thông tư hướng dẫn.

Dự án nào được ký kết hợp đồng BOO?
Dự án đầu tư theo phương thức PPP (gồm hợp đồng BOO) phải thuộc lĩnh vực, quy mô và đáp ứng điều kiện quy định tại Luật PPP, Nghị định và các Thông tư hướng dẫn.

Theo phản ánh của bà Dương Kim Loan (Thái Nguyên), căn cứ Luật Đầu tư thì hợp đồng dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP) là thỏa thuận bằng văn bản giữa cơ quan ký kết hợp đồng với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP về việc Nhà nước nhượng quyền cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP thực hiện dự án PPP theo quy định của Luật này, trong đó có một loại hợp đồng là hợp đồng: Xây dựng - Sở hữu - Kinh doanh (Build - Own - Operate, hợp đồng BOO).

Bà Dương Kim Loan (Thái Nguyên) hỏi, vậy những dự án nào thì được ký kết hợp đồng BOO?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 45 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Luật PPP), Hợp đồng BOO là hợp đồng mà nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP được nhượng quyền để xây dựng, sở hữu, kinh doanh, vận hành công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng trong thời hạn nhất định; hết thời hạn, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP chấm dứt hợp đồng.

Điều 4 Luật PPP quy định lĩnh vực đầu tư và quy mô dự án PPP trong đó có hợp đồng BOO.

Để lựa chọn dự án đầu tư theo phương thức PPP, dự án phải đáp ứng các điều kiện sau (Khoản 1 Điều 14 Luật PPP):

- Sự cần thiết đầu tư;

- Thuộc lĩnh vực quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Luật PPP và đáp ứng quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu quy định tại Khoản 2 Điều 4 của Luật PPP;

- Không trùng lặp với dự án PPP đã có quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định phê duyệt dự án;

- Có lợi thế so với các hình thức đầu tư khác;

- Có khả năng bố trí vốn nhà nước trong trường hợp có nhu cầu sử dụng vốn nhà nước.

Căn cứ các quy định nêu trên, dự án đầu tư theo phương thức PPP (gồm hợp đồng BOO) phải thuộc lĩnh vực, quy mô và đáp ứng điều kiện quy định tại Luật PPP, Nghị định và các Thông tư hướng dẫn.

Lê Đức

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load