Thứ năm 28/09/2023 21:04 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Dự án nào cần cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định?

10:24 | 27/10/2021

(Xây dựng) - Ông Nguyễn Hồng Hà (Thành phố Hồ Chí Minh) hỏi, công trình vốn Nhà nước ngoài đầu tư công là công trình cấp đặc biệt, cấp 1 (ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng đồng, tuy nhiên do tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng nên chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật) thì có phải trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định không?

du an nao can co quan chuyen mon ve xay dung tham dinh
Công trình vốn Nhà nước ngoài đầu tư công không thuộc trường hợp cần phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện thẩm định (Ảnh: Internet).

Ông Hà đã nghiên cứu Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 thấy quy định, các dự án sử dụng vốn Nhà nước ngoài đầu tư công chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật (không quy định về cấp công trình) thì không cần chuyển sang cơ quan chuyên môn về xây dựng để thẩm định.

Ông cũng tham khảo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng nhưng không thấy hướng dẫn về nội dung nêu trên.

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 56, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 13, Điều 1, Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, thì dự án nêu tại câu hỏi của ông Hà do người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, phê duyệt dự án, quyết định đầu tư xây dựng và không thuộc trường hợp cần phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện thẩm định.

Tuệ Minh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load