Thứ năm 18/04/2024 13:33 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đồng Nai: Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong năm 2024

21:20 | 15/02/2024

(Xây dựng) - Ngày 15/2, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 (Kế hoạch số 53) nhằm hoàn thiện chính sách phục vụ hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh và tiếp tục triển khai các nhiệm vụ thuộc Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn 2030 tại tỉnh Đồng Nai”.

Đồng Nai: Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong năm 2024
Chuyển đổi số, chính quyền số, kinh tế số thành công sẽ rút ngắn tiến trình chuyển đổi số của tỉnh Đồng Nai.

Tại Kế hoạch số 53, tỉnh Đồng Nai đã đề ra mục tiêu cụ thể với từng hạng mục như: Dữ liệu số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và an toàn thông tin. Theo đó, giai đoạn 2022 – 2025, Đồng Nai sẽ tích hợp, chia sẻ các dữ liệu chuyên ngành như quản lý đất đai, cấp phép xây dựng, quy hoạch… 50% dịch vụ công trực tuyến toàn trình được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ quốc gia; Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt 80% trên tổng hồ sơ cấp Sở, 40% cấp huyện và 30% cấp xã; 50% giao dịch của dịch vụ công, 70% thủ tục hành chính có nghĩa vụ tài chính sẽ được thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ quốc gia; 70% doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử và 99% doanh nghiệp nộp thuế điện tử…

Để đạt được những mục tiêu trên, UBND tỉnh Đồng Nai đã đưa ra giải pháp cụ thể, đồng thời phân công nhiệm vụ cho từng đơn vị, từng cấp quản lý thực hiện những nhiệm vụ cụ thể nhằm nâng cao nhận thức về công cuộc chuyển đổi số, thể chế số, đầu tư hạ tầng số, hình thành kho dữ liệu số, xây dựng nền tảng số, đào tạo nguồn nhân lực; bảo đảm an toàn thông tin mạng…

Được biết, tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tinh gọn bộ máy hành chính Nhà nước nhằm tăng hiệu quả hoạt động; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; bám sát thực tiễn, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; phát triển, hoàn thiện hệ thống cổng dịch vụ công trực tuyến, phần mềm một cửa điện tử của tỉnh kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia để cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo chỉ tiêu, lộ trình đề ra. Trong đó, chú trọng thực hiện các kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Phát triển kinh tế số và xã hội số tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành Nông nghiệp; phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn.

Xuân Mai

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load