Thứ năm 23/05/2024 17:26 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đồng Nai thành lập Hội đồng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030

14:10 | 24/08/2022

(Xây dựng) – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa ký quyết định thành lập Hội đồng quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

dong nai thanh lap hoi dong quy hoach tinh thoi ky 2021 2030
Quy hoạch sử dụng đất huyện Long Thành đến năm 2030.

Theo đó, nhiệm vụ của Hội đồng là tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại Luật Quy hoạch liên quan đến quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, Hội đồng có nhiệm vụ chỉ đạo quá trình tổ chức lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh các nội dung vướng mắc, vượt thẩm quyền.

Thành phần Hội đồng gồm có Chủ tịch là ông Cao Tiến Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, 4 Phó Chủ tịch là ông Võ Tấn Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng. Thành viên Hội đồng lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gồm 30 thành viên là Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện thành phố.

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực, giúp việc của Hội đồng, thực hiện vai trò chủ đầu tư dự án lập quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ngoài ra, cơ quan thường trực của Hội đồng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và địa phương có liên quan tổ chức triển khai lập quy hoạch theo nhiệm vụ được phân công; tổng hợp ý kiến và báo cáo Chủ tịch Hội đồng xem xét, giải quyết kịp thời các nội dung vướng mắc vượt thẩm quyền.

Hội đồng hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt.

Tháng 7 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quyết định của Thủ tướng, mục tiêu lập quy hoạch là nhằm cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng ở cấp tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bổ đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn; Quy hoạch tỉnh phải định hướng phân bổ không gian có tính chiến lược các hoạt động kinh tế - xã hội, đặc biệt là không gian cho hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu đặt trong tổng thể vùng, quốc gia và những khu vực có vai trò động lực phát triển của tỉnh; Quy hoạch là công cụ để lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện, thống nhất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, quy hoạch cũng là căn cứ để hoạch định chính sách và kiến tạo động lực phát triển…

Thủ tướng yêu cầu về nội dung lập quy hoạch là định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội phải đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trên cả 3 trụ cột: kinh tế, xã hội và môi trường; Đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành và các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn tỉnh; Xây dựng và cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; Ứng dụng công nghệ hiện đại, số hóa, thông tin, cơ sở dữ liệu trong quá trình lập quy hoạch.

Đối với phương pháp lập quy hoạch, Thủ tướng yêu cầu quy hoạch được lập dựa trên phương pháp tiếp cận tổng hợp, đa chiều, đa lĩnh vực, khoa học, phù hợp, thực tiễn và ứng dụng công nghệ hiện đại…

Cao Cường

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load