Thứ ba 16/07/2024 07:10 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đặt mục tiêu đến năm 2025 thành phố Lào Cai và thị xã Sa Pa đạt tiêu chí đô thị văn minh

15:14 | 23/10/2023

(Xây dựng) – Vừa qua, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 393/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 24/7/2023 của Tỉnh ủy Lào Cai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đô thị và xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Đặt mục tiêu đến năm 2025 thành phố Lào Cai và thị xã Sa Pa đạt tiêu chí đô thị văn minh
Đặt mục tiêu đưa thành phố Lào Cai và thị xã Sa Pa đạt tiêu chí đô thị văn minh.

Theo kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với định hướng tại Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 24/7/2023 của Tỉnh ủy Lào Cai; Xây dựng kế hoạch, có phương án bố trí ngân sách và huy động các nguồn lực cần thiết để triển khai các nhiệm vụ được giao; Các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với cơ quan thường trực được phân công chủ trì để tổ chức triển khai hiệu quả các giải pháp trong công tác quản lý đô thị và xây dựng đô thị văn minh.

Mục tiêu đặt ra đến năm 2025 thành phố Lào Cai và thị xã Sa Pa đạt tiêu chí đô thị văn minh; đến năm 2030 mỗi huyện có 01 đô thị đạt tiêu chí đô thị văn minh. Cụ thể, số đô thị có quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và chương trình phát triển đô thị được phê duyệt đến năm 2025 đạt 100%. Trong đó, tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết xây dựng trên diện tích đất xây dựng đến năm 2025 đạt 60%, đến năm 2030 đạt 100%, tỷ lệ tuyến phố văn minh tại các đô thị đến năm 2025 đạt tối thiểu 40%, đến năm 2030 đạt tối thiểu 60%. Tỷ lệ các tuyến phố chính (chiều rộng mặt đường ≥7,5m) có vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng đạt 90%. Tỷ lệ các tuyến phố chính (chiều rộng mặt đường ≥7,5m) đảm bảo mỹ quan, không có hiện tượng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, vi phạm trật tự an toàn giao thông đạt 100%. Diện tích bãi đỗ xe trên quy mô dân số toàn đô thị đạt tối thiểu 2,5m2/người.

Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, được thu gom và xử lý tại thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa trên 90%; các khu vực khác trên 80%. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và nếp sống văn minh đô thị theo các quy định của Trung ương, địa phương và quy ước, hương ước của tổ dân phố đạt trên 90%. Trên 80% tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” đến năm 2025. Năm 2030 đạt trên 85% và 100% các đô thị có đủ 3 thiết chế văn hóa gồm: Nhà văn hóa, thư viện, sân vận động.

Để thực hiện kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Sa Pa, thành phố Lào Cai và các tổ chức, đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải – Xây dựng chủ trì tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TU và nội dung kế hoạch này, đảm bảo tính đồng bộ với Kế hoạch số 322/KH-UBND ngày 03/10/2023 của UBND tỉnh; Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên trong đó 01 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Trưởng ban chỉ đạo, thành viên ban chỉ đạo là lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, vận động sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, từng chi bộ khu dân cư và nhân dân trên địa bàn; Phối hợp với Sở Giao thông vận tải – Xây dựng trong việc thực hiện các nhiệm vụ, chủ động rà soát, báo các kết quả thực hiện tại địa phương, kịp thời tham mưu, đề xuất khen thưởng, tuyên dương các điển hình, cá nhân, tập thể xuất sắc trong công tác quản lý đô thị và xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn; Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, thực hiện nghiêm các chủ trương đường lỗi của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý xây dựng đô thị, xây dựng đô thị văn minh…

Huy Trung

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load