Thứ sáu 21/06/2024 15:52 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổng kết công tác xây dựng Đảng

09:11 | 14/03/2024

(Xây dựng) - Sáng 13/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và 15 năm thi hành Điều lệ Đảng 2011-2025.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổng kết công tác xây dựng Đảng
Đồng chí Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Đồng chí Đỗ Việt Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối tham dự và chủ trì Hội nghị.

Thay mặt Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã trình bày báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025).

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ hơn những kết quả đạt được; những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị, đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới.

Theo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và tình hình thực tiễn cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá bằng các chương trình công tác, nghị quyết chuyên đề, chỉ thị để lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả rõ rệt. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy được phát huy, tính chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng cao; dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ Khối được đề cao. Phương thức lãnh đạo được đổi mới theo phương châm tập trung cho cơ sở để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổng kết công tác xây dựng Đảng
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể phát biểu tại Hội nghị.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với các quy định về trách nhiệm nêu gương được thực hiện nghiêm túc với quyết tâm chính trị cao. Qua đó, kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa, chấn chỉnh và xử lý kỷ luật nghiêm những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh.

Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được tập trung chỉ đạo, nhất là việc triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW và các quy định của Trung ương về công tác cán bộ; từng bước chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng Chi bộ và sinh hoạt Chi bộ; công tác thi đua, khen thưởng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên được thực hiện kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được coi trọng và đạt kết quả thiết thực.

Đảng ủy Khối và các Đảng ủy thực thuộc đã chủ động hơn trong việc phối hợp với Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương, đồng thời tăng cường quản lý, giám sát đảng viên trong việc tham mưu xây dựng văn bản pháp luật và các cơ chế, chính sách bảo đảm đúng đường lối, quan điểm của Đảng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô; đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, bảo vệ chủ quyền của đất nước.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổng kết công tác xây dựng Đảng
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ hơn những kết quả đạt được; những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị, đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới.

Để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới và nhiệm kỳ tiếp theo, cần tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị; coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng; tập trung xây dựng Đảng về đạo đức; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Tập trung xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy; xây dựng tổ chức Đảng gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ việc xây dựng, củng cố, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ cấp ủy và cán bộ chuyên trách công tác Đảng các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng chi bộ, chất lượng đảng viên. Tăng cường công tác quản lý đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cấp ủy nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng và phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa cấp ủy với Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục thực hiện 03 đột phá chiến lược của Đảng và 03 đột phá đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối.

Nguyễn Dương

Theo

Cùng chuyên mục
 • Tạo chính sách vượt trội để Thủ đô phát triển nhanh, bền vững

  Cơ chế trao quyền, đặc thù vượt trội là mấu chốt để giúp Thủ đô quản lý, khai thác, huy động được nguồn lực tạo đà cho phát triển.

 • Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam-Liên bang Nga

  Hai bên đã ra Tuyên bố chung về làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trên cơ sở thành tựu 30 năm thực hiện Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nga.

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin

  Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, theo đó sẽ thúc đẩy các chuyến thăm, trao đổi ở các cấp trên các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí, tuyên truyền

  (Xây dựng) - Là một nhà hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh coi báo chí là công cụ đắc lực để tuyên truyền, động viên, cổ vũ, tổ chức, giáo dục ý thức chính trị, giác ngộ quần chúng đi theo cách mạng. Và, người hoạt động chính trị là phải nắm lấy báo chí trong tay, viết báo, dùng báo chí như là một thứ vũ khí sắc bén để đấu tranh với kẻ thù và những luận điệu sai trái, phản tiến bộ, những thói hư, tật xấu...

 • Đẩy mạnh hiệu quả quản lý Nhà nước về khoáng sản

  (Xây dựng) – Tiếp tục phiên họp chiều 20/6, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh trình bày trước Quốc hội về dự án Luật Địa chất và khoáng sản. Theo đó, dự án Luật được xây dựng gồm 117 điều và được bố cục thành 12 chương, tăng 01 chương và 31 điều (so với Luật Khoáng sản năm 2010), tăng 01 chương và giảm 19 điều (so với Đề cương đã được thông qua).

 • Quy định quản lý, phát triển nhà ở cần đơn giản hóa, quản lý chặt nhà ở riêng lẻ

  (Xây dựng) – Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp trực tiếp, kết hợp trực tuyến toàn quốc về rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở diễn ra trong ngày 20/06.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load