Thứ hai 22/04/2024 01:14 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đảng bộ Bộ Xây dựng triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2024

11:04 | 17/01/2024

(Xây dựng) – Ngày 16/1, Đảng bộ Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp với Ban Cán sự Đảng Bộ và tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Đảng bộ Bộ Xây dựng triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2024
Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu tại Hội nghị.

Đạt nhiều kết quả quan trọng

Thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng, đồng chí Vũ Quang Tiến – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; thông qua chương trình làm việc với Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ.

Theo đó, năm 2023, Đảng ủy Bộ phối hợp với Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ tập trung lãnh đạo cấp ủy Đảng, đơn vị, cán bộ, đảng viên thực hiện quyết liệt Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Bám sát chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ đã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; tăng cường phối hợp công tác với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ tập trung thực hiện và chỉ đạo cấp ủy, các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động nghiên cứu, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ hoàn thành các nhiệm vụ được giao...

Đảng ủy Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng Bộ trong việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các văn bản pháp luật của Nhà nước. Trong đó, tổ chức quán triệt, ban hành đầy đủ, kịp thời các chương trình, kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, kế hoạch, chương trình hành động... của các cơ quan Trung ương đến các tổ chức Đảng, đơn vị trực thuộc và đến từng cán bộ, đảng viên… Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Bộ đã phối hợp với Ban Cán sự Đảng Bộ lãnh đạo, chỉ đạo nhiều công tác quan trọng đối với các đơn vị thuộc khối cơ quan hành chính Nhà nước và khối đơn vị sự nghiệp.

Đảng bộ Bộ Xây dựng triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2024
Đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng luôn được Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc quan tâm, chỉ đạo triển khai đảm bảo thực hiện nghiêm quy định của Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương; kịp thời ban hành Chương trình công tác để triển khai thực hiện kế hoạch công tác năm 2023; bám sát vào quy chế làm việc, đảm bảo sự lãnh đạo của tập thể; phân công nhiệm vụ, giải quyết công việc theo thẩm quyền, gắn trách nhiệm cá nhân.

Tổ chức Hội nghị làm việc giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Khối với Ban Cán sự Đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ; tổ chức các Hội nghị trực tuyến kết nối với điểm cầu Trung ương, Đảng ủy Khối nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền về công tác xây dựng Đảng được nâng cao.

Đảng ủy Bộ đã thực hiện hiệu quả công tác tổ chức Đảng và đảng viên; phát triển đảng và kiểm tra, giám sát. Trong công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác dân vận của Đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các văn bản mới của Đảng về công tác dân vận. Đảng ủy Bộ đã hỗ trợ xây dựng 40 căn nhà cho 40 hộ nghèo tại xã Phan Thanh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái theo Kế hoạch số 32-KH/ĐUK ngày 26/8/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương…

Đảng bộ Bộ Xây dựng triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2024
Đồng chí Nguyễn Văn Sinh – Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu tại Hội nghị.

Trên cơ sở những kết quả quan trọng đạt được trong năm 2023, Đảng ủy Bộ Xây dựng bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, phối hợp với Ban Cán sự Đảng Bộ nghiên cứu, quán triệt và triển khai có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; chỉ đạo việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao. Tăng cường công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và nâng cao hiệu quả công tác quản lý đảng viên tại chi bộ.

Đối với công tác xây dựng Đảng, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Trung ương và Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đến các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; thông tin, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể…

Còn theo Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng, năm 2024, Đảng ủy Bộ và cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho cơ sở; tăng cường phối hợp với Ban cán sự, lãnh đạo Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị.

Trong đó, thực hiện các chỉ tiêu trong công tác xây dựng Đảng và các chỉ tiêu của ngành Xây dựng như: 100% đảng viên được học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối và của cấp ủy các cấp; 100% cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy Bộ; 100% chi bộ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phù hợp với lĩnh vực công tác và truyền thống văn hóa của dân tộc…

Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự cơ bản nhất trí với nội dung của các báo cáo trêm, đồng thời tham gia thảo luận, làm rõ thêm những kết quả cũng như tồn tại liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận…

Đảng bộ Bộ Xây dựng triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2024
Đồng chí Nguyễn Anh Dũng – Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Xây dựng, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Xây dựng phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Anh Dũng – Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Xây dựng, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Xây dựng kiến nghị: Vấn đề “luyện cho con người đẹp nhất…”. Xây dựng các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt vẫn là công việc quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy Đảng thông qua việc chỉ đạo phong trào thi đua của cả hệ thống chính trị trong từng Nghị quyết, chuyên đề cụ thể. Công tác sinh hoạt Chi bộ trong từng cơ sở Đảng cũng phải được giám sát chặt chẽ. Mỗi Nghị quyết được ban hành phải đi vào thực tiễn và phải có kết quả cụ thể. Chỉ tiêu xây dựng 1 triệu căn NƠXH đang là một việc làm hết sức có ý nghĩa thể hiện sự quan tâm của Đảng đối với nhân dân, đặc biệt là những người dân có thu nhập thấp. Nhưng để tăng cường hiệu lực trong việc chỉ đạo điều hành, Ban Cán sự cần phải ban hành một Nghị quyết cụ thể về chuyên đề này chỉ đạo từng cơ sở Đảng trong cơ quan Bộ Xây dựng thực hiện theo nhiệm vụ chức năng của mình.

Ngoài những kiến nghị nêu trên, ông Nguyễn Anh Dũng cũng cung cấp cho Hội nghị một số thông tin do Ban Tuyên giáo Đảng ủy tổng hợp trên không gian mạng về hoạt động của Bộ Xây dựng; Làm rõ những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động trong và ngoài nước đang ra sức chống phá công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác Đảng năm 2023 và cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Đảng bộ Bộ Xây dựng.

Đồng chí Lại Xuân Lâm đề nghị Đảng ủy Bộ tiếp tục nắm vững các phương thức lãnh đạo của Đảng; quan tâm đến công tác tư tưởng, thường xuyên quan tâm đến việc nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên thông qua quá trình công tác, sinh hoạt chi bộ.

Trong công tác tuyên giáo, cần thực hiện liên tục, thường xuyên việc học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn việc học với sinh hoạt chi bộ hàng tháng, sinh hoạt hàng ngày. Về công tác tổ chức, kiện toàn, rà soát tổ chức bộ máy cấp ủy các cấp; thực hiện nghiêm việc sinh hoạt Đảng, sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chuyên đề; tiếp tục phát huy, phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ…

Thay mặt Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh, Đảng ủy Bộ đã cùng với Ban Cán sự Đảng thực hiện tốt các nhiệm vụ, công tác theo Quy chế phối hợp, công tác Đảng, góp phần vào kết quả chung tích cực của Bộ.

Đảng bộ Bộ Xây dựng triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2024
Toàn cảnh Hội nghị.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đề nghị, trong năm 2024, Đảng ủy Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với Ban Cán sự Đảng trong công tác chính trị, tư tưởng; nắm chắc tâm tư, tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong từng đơn vị, cấp ủy Đảng để kịp thời quan tâm, trao đổi, động viên; tăng cường sự đoàn kết trong đơn vị; thực hiện sinh hoạt Đảng và các nguyên tắc hoạt động, sinh hoạt, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; quan tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát. Các cấp ủy, đơn vị tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sinh – Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, Đảng ủy Bộ ghi nhận những ý kiến tham gia đóng góp và sẽ cụ thể hóa trong Chương trình hành động của Đảng ủy Bộ năm 2024.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cũng đề nghị các cấp ủy Đảng tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình đã đề ra; tiếp thu và thực hiện tốt theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và theo Quy chế phối hợp giữa Ban Cán sự Đảng bộ và Đảng ủy Bộ trong thời gian tới.

Yến Mai

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load