Thứ hai 04/12/2023 15:55 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đảng bộ Bộ Xây dựng triển khai nhiệm vụ công tác Đảng 6 tháng cuối năm 2023

19:31 | 21/07/2023

(Xây dựng) – Ngày 21/7, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2023 và đánh giá giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Sinh - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì Hội nghị.

Đảng bộ Bộ Xây dựng triển khai nhiệm vụ công tác Đảng 6 tháng cuối năm 2023
Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Quang Tiến – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ Xây dựng báo cáo tóm tắt công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2023; báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ giữa nhiệm kỳ Đại hội XI Đảng bộ Bộ Xây dựng.

Đảng bộ Bộ Xây dựng triển khai nhiệm vụ công tác Đảng 6 tháng cuối năm 2023
Đồng chí Vũ Quang Tiến – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ Xây dựng báo cáo tóm tắt công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2023…

Đồng chí Phạm Minh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trình bày tóm tắt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2023.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy Bộ Xây dựng tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tham mưu có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, chủ động, tích cực, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Bộ Xây dựng; thi đua lập thành tích mừng Xuân, mừng Đảng, kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng.

Đảng bộ Bộ Xây dựng triển khai nhiệm vụ công tác Đảng 6 tháng cuối năm 2023
Đồng chí Phạm Minh Hà – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trình bày tóm tắt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2023.

Đảng ủy Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tốt công tác xây dựng Đảng; thể hiện sự quyết tâm cao, chủ động, sáng tạo, tiếp tục hướng về cơ sở, kịp thời ban hành Chương trình công tác để triển khai thực hiện kế hoạch công tác năm 2023. Trong đó xác định nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo, thực hiện tốt trọng tâm công tác: Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối; hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm; lãnh đạo, tổ chức công tác chuyển giao các tổ chức Đảng thuộc doanh nghiệp, hiệp hội ngoài Nhà nước; hướng dẫn thực hiện kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc đã ban hành Nghị quyết, Chương trình làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2023; nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối.

Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành Quyết định và tổ chức hội nghị chuyển giao 6 tổ chức Đảng và hơn 400 đảng viên khối doanh nghiệp tư vấn về trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP theo Quy định số 60-QĐ/TW ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư Trung ương; chuẩn y bổ sung Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy của một số đơn vị trực thuộc.

Trên cơ sở những kết quả tích cực đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy Bộ Xây dựng đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2023 gồm: Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2023, Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án của Bộ Xây dựng theo đúng tiến độ, trong đó tập trung hoàn thiện dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); xây dựng dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn, bảo đảm tiến độ; hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật điều chỉnh về quản lý và phát triển đô thị, dự án Luật điều chỉnh về cấp, thoát nước, trình Chính phủ; chỉ đạo thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

Đẩy mạnh phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Đảng bộ Bộ Xây dựng; tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2023; xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên ngành Xây dựng thực hiện trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục triển khai công tác lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy các cấp theo Kế hoạch của Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; tiếp tục nhập liệu dữ liệu đảng viên tại Đảng bộ Bộ; đề nghị Đảng ủy Khối tặng Huy hiệu 30, 40 năm tuổi Đảng cho đảng viên đủ điều kiện…

Đảng bộ Bộ Xây dựng triển khai nhiệm vụ công tác Đảng 6 tháng cuối năm 2023
Đồng chí Tào Khánh Hưng – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Về công tác kiểm tra, giám sát trong 6 tháng đầu năm 2023, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Xây dựng đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ chương trình đặt ra. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Xây dựng và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định.

Qua kết quả kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Xây dựng cho thấy, việc nhận thức của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và các chi bộ các cấp về công tác kiểm tra, giám sát đã có chuyển biến tích cực; đã có sự quan tâm, chỉ đạo, tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra về cơ bản được thực hiện nghiêm túc…

Trong 6 tháng cuối năm 2023, Ủy ban Kiểm tra sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tốt, hoàn thành đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng các công việc theo chương trình công tác đã đề ra; hoàn thiện, báo cáo Ban Thường vụ kết quả thực hiện ban hành thông báo kết quả công tác kiểm tra, giám sát đến các tổ chức Đảng liên quan... Đồng thời, chỉ đạo, phối hợp các tổ chức Đảng ủy trực thuộc, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và tổng kết công tác năm 2023.

Đảng bộ Bộ Xây dựng triển khai nhiệm vụ công tác Đảng 6 tháng cuối năm 2023
Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sinh – Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng và các cấp ủy Đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ trong việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong nửa đầu năm 2023.

Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho 6 tháng cuối năm, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Văn Sinh đề nghị các cấp ủy Đảng phối hợp chặt chẽ, bám sát chương trình công tác năm 2023 của Bộ Xây dựng và của đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo, động viên đảng viên, công chức, viên chức nâng cao tinh thần, trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, cấp ủy Đảng cần quan tâm đến nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức để động viên, khích lệ những việc làm tích cực và kịp thời phát hiện và xử lý những dấu hiệu sai phạm; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ tại nơi làm việc; thực hiện tốt chương trình hành động của Đảng ủy Bộ thực hiện Nghị quyết Trung ương Đảng về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đồng thời nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo kế hoạch; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra...

Linh Đan

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load