Sự kiện & Bình luận

Đại hội XIII, mốc son chói lọi của Đảng

15:47 | 02/02/2021

(Xây dựng) - Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII với phương châm ĐOÀN KẾT - ĐỔI MỚI - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm lần thứ  91 ngày thành lập Đảng (03/02/1930 - 03/02/2021), ghi thêm một mốc son chói lọi trong lịch sử Đảng của dân tộc. Âm vang từ Đại hội làm nức lòng và đem lại sự kỳ vọng, niềm tin sâu đậm trong tâm trí nhân dân cả nước.

dai hoi xiii moc son choi loi cua dang
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Hai việc lớn có ý nghĩa trọng đại từ kết quả Đại hội, là xây dựng về đường lối và nhân sự trong Đại hội. 

Thứ nhất, từ mục tiêu tổng quát Đại hội đề ra định hướng đúng đắn, tầm nhìn và chỉ tiêu cụ thể cho chặng đường 5 năm, 10 năm, 25 năm để khi Đảng tròn 100 tuổi (2030) Việt Nam là một nước công nghiệp hiện đại; đến kỉ niệm 100 năm (2045) ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) trở thành một quốc gia phát triển, có nền kinh tế đạt mức thu nhập cao, trở thành Con Rồng ở khu vực và trên thế giới. Chặng đường đó sẽ diễn ra trong một quá trình liên tục đổi mới: Từ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đồng thời, phải hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển và ứng dụng khoa học - công nghệ; xây dựng và phát triển giá trị văn hóa, con người Việt Nam, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội... trên nền tảng của ba đột phá chiến lược.

Thứ hai là, Đại hội trên cơ sở quy hoạch, lựa chọn, bầu ra được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xứng tầm, phù hợp với sứ mệnh lịch sử và yêu cầu của công cuộc tiếp tục đổi mới. Với 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết khóa XIII là những người được đào tạo, tôi luyện, trưởng thành qua thử thách và thực tiễn hoạt động, lại có người đứng đầu là Tổng Bí thư minh triết toàn diện, quyết liệt trong hành động, tận tâm tận lực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh để nâng cao sức mạnh lãnh đạo, năng lực cầm quyền và bản lĩnh chống tham nhũng.

Từ thắng lợi của Đại hội, cả hệ thống chính trị nắm chắc thời cơ, nhận rõ khó khăn thách thức, tiếp tục đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế, khơi dậy ý chí, tiềm lực, phát huy cao độ lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát huy giá trị văn hóa - con người Việt Nam, vai trò của khoa học - công nghệ để phát triển nhanh, bền vững. Với hướng đi đúng đắn và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, nhất định chúng ta thực hiện thành công tâm nguyện của Bác Hồ là xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

Vũ Phong

Theo

Xem thêm
Đang tải ...

Tin bài cuối cùng