Chủ nhật 04/06/2023 00:39 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đà Nẵng: Hướng dẫn về nghiệm thu hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng

19:25 | 04/10/2022

(Xây dựng) - Để công trình được nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng, bàn giao, quyết toán hợp đồng tuân thủ theo quy định, đúng theo tiến độ được giao, Sở Xây dựng Đà Nẵng vừa có văn bản gửi các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án trong quá trình triển khai thực hiện lưu ý thực hiện các nội dung theo quy định mới, tuân thủ theo quy định hiện hành, chủ động thực hiện các công việc và hạn chế các vấn đề phát sinh có thể xảy ra.

da nang huong dan ve nghiem thu hoan thanh ban giao cong trinh dua vao su dung
Các công trình đưa vào sử dụng phải thực hiện nghiệm thu hoàn thành và bàn giao theo đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, đối với chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trong công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, thi công xây dựng công trình đã được quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ. Thực hiện các quy định liên quan đến thiết kế xây dựng quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ. Thực hiện đúng thẩm quyền, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng. Thực hiện đúng trách nhiệm trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng, thi công xây dựng quy định tại Quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 21/5/2022 của UBND thành phố.

Về nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 123 Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 45 Điều 1 Luật Xây dựng ngày 16/02/2020. Đối với việc nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng, nghiệm thu có điều kiện, nghiệm thu từng phần công trình xây dựng được quy định theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ. Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng và thành phần ký biên bản nghiệm thu được quy định tại khoản 6 - khoản 7 Điều 24 Nghị định trên. Đối với việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Về thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng, việc phân công, phân cấp, ủy quyền trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được quy định tại Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND thành phố. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình gồm nhiều công trình, hạng mục công trình có loại và cấp khác nhau thì thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu được quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ, cụ thể là: “Trong trường hợp dự án đầu tư xây dựng công trình gồm nhiều công trình, hạng mục công trình có loại và cấp khác nhau thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này thì cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện kiểm tra là cơ quan có trách nhiệm thực hiện kiểm tra đối với công trình, hạng mục công trình chính có cấp cao nhất của dự án đầu tư xây dựng công trình”.

Điều kiện để đưa công trình, hạng mục công trình vào khai thác sử dụng được quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ. Đối với công trình sử dụng vốn đầu tư công hoặc vốn Nhà nước ngoài đầu tư công, chủ đầu tư chỉ được phép quyết toán hợp đồng thi công xây dựng sau khi có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu nêu trên. Đối với công trình thuộc dự án PPP, văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu nêu trên là căn cứ để doanh nghiệp dự án PPP lập hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành công trình. Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan chuyên môn về xây dựng là văn bản được ban hành theo mẫu được quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ.

Về bàn giao hạng mục công trình, công trình xây dựng được quy định tại Điều 27 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ. Việc bàn giao hạng mục công trình, công trình xây dựng được thực hiện theo quy định tại Điều 124 Luật số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 46 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14. 2. Tùy theo điều kiện cụ thể của công trình, từng phần công trình, hạng mục công trình đã hoàn thành và được nghiệm thu theo quy định có thể được bàn giao đưa vào khai thác theo yêu cầu của chủ đầu tư hoặc đơn vị khai thác, sử dụng.

Liên quan đến các quy định về nghiệm thu hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng, các đơn vị căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, chủ động thực hiện các công việc liên quan đến điều chỉnh thiết kế (nếu có) theo quy định trước khi thực hiện các công việc tiếp theo. Rà soát kỹ hồ sơ hoàn thành công trình, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức nghiệm thu hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

Nguyễn Nam

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load