Thứ sáu 14/06/2024 16:53 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Cục Kinh tế xây dựng: Tích cực tháo gỡ khó khăn cho các hoạt động xây dựng bị ảnh hưởng bởi Covid-19

16:50 | 24/12/2021

(Xây dựng) – Ngày 24/12, Cục Kinh tế xây dựng tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Thứ trưởng Bùi Hồng Minh đến dự và chủ trì hội nghị.

cuc kinh te xay dung tich cuc thao go kho khan cho cac hoat dong xay dung bi anh huong boi covid 19
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Trong năm 2021, Cục Kinh tế xây dựng được giao tổ chức triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng như: thành viên giúp việc các Tổ công tác của Chính phủ, Tổ công tác liên ngành và của Bộ để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân; nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của dịch Covid đến các hoạt động xây dựng, chi phí đầu tư xây dựng công trình và việc triển khai các hợp đồng xây dựng; xây dựng các Thông tư hướng dẫn Nghị định 10/2021/NĐ-CP, Nghị định 50/2021/NĐ-CP với nhiều nội dung thay đổi, mới so với các quy định trước đây; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng và một số nhiệm vụ đột xuất, quan trọng được Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao cho Cục Kinh tế xây dựng thực hiện không có trong Chương trình, kế hoạch đầu năm. Dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Xây dựng, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Cục Kinh tế xây dựng đã quyết tâm, nỗ lực, cố gắng, hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 và các nhiệm vụ đột xuất được giao.

Trong năm 2021, Cục Kinh tế xây dựng đã ban hành đầy đủ, kịp thời các chương trình, kế hoạch hành động của Cục để triển khai các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực kinh tế xây dựng, kinh tế đô thị trong các Nghị quyết, Chương trình công tác của Chính phủ và Chương trình hành động, kế hoạch của Bộ Xây dựng, các nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cục được Bộ trưởng giao, trong đó đã xác định các nhiệm vụ cụ thể, tiến độ hoàn thành và phân công cho từng Lãnh đạo Cục chỉ đạo, từng bộ phận chuyên môn được giao chủ trì, phối hợp để triển khai thực hiện, đặc biệt là các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng thể chế, các nhiệm vụ triển khai Đề án 2038, các nhiệm vụ quản lý chi phí các dự án, công trình trọng điểm.

Điển hình trong việc hoàn thiện, xây dựng thể chế, Cục đã hoàn thành dự thảo để Bộ trình Chính phủ ban hành 02 Nghị định: số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Thẩm định Thông tư hướng dẫn chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc; Thông tư hướng dẫn chi phí bảo trì công trình xây dựng để Viện Kinh tế xây dựng hoàn thiện trình Bộ Xây dựng ban hành lần lượt tại Thông tư số 08/2021/TT-BXD và Thông tư số 14/2021/TT-BXD.

cuc kinh te xay dung tich cuc thao go kho khan cho cac hoat dong xay dung bi anh huong boi covid 19
Cục trưởng Đàm Đức Biên báo cáo Thứ trưởng Bùi Hồng Minh về những thành tích đạt được trong năm qua của Cục Kinh tế xây dựng.

Ngoài các nhiệm vụ nêu trên, Cục Kinh tế xây dựng đã phối hợp chặt chẽ, với các đơn vị trong Bộ, các Bộ có liên quan tham gia dự thảo một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng; hoàn thành việc rà soát và dự thảo các nội dung đề xuất sửa đổi phí và lệ phí thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng để Bộ Tài chính nghiên cứu, ban hành Thông tư sửa đổi các Thông tư số 209/2016/TT-BTC và Thông tư số 210/2016/TT-BTC (Văn bản số 4449/BXD-KTXD ngày 28/10/2021).

Nhìn chung, các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành cơ bản phủ kín, đáp ứng các yêu cầu công tác quản lý Nhà nước các lĩnh vực liên quan đến kinh tế xây dựng, kinh tế đô thị.

Đặc biệt, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong năm 2021, Cục Kinh tế xây dựng đã chủ động nắm bắt tình hình tại các Bộ, ngành, địa phương, đã trao đổi, làm việc trực tiếp với một số Hội, Hiệp hội, các doanh nghiệp, Chủ đầu tư các dự án để tổng hợp, đánh giá tác động của đại dịch Covid-19 với hoạt động xây dựng, đặc biệt là các ảnh hưởng tiêu cực đến công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng. Qua đó, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các hoạt động xây dựng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và biến động của giá vật liệu xây dựng.

Có thể nói, công tác chỉ đạo, điều hành trong Cục được đổi mới theo hướng tăng cường quán triệt và ban hành kịp thời chương trình thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ; cụ thể, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm; tập trung xử lý các bất cập, vướng mắc trong thực tiễn. Đã phát huy tinh thần đoàn kết tập thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động, trên nguyên tắc người có kinh nghiệm nhiều kèm người có ít kinh nghiệm; người có trình độ cao kèm người có trình độ thấp hơn; người hoàn thành công việc trước hỗ trợ người hoàn thành chậm hơn để khắc phục hạn chế về nhân lực (cả về số lượng, cũng như chất lượng và kinh nghiệm công tác) trong Cục, hoàn thành tốt khối lượng công việc rất lớn và phức tạp mà Lãnh đạo Bộ giao.

Ngoài ra, Lãnh đạo Cục đã kịp thời đôn đốc, có ý kiến chỉ đạo, định hướng xử lý ngay từ đầu đối với những vấn đề khó xử lý, có nhiều quan điểm khác nhau; thường xuyên hội ý lãnh đạo Cục để thảo luận đưa ra phương án giải quyết phù hợp; giao việc cho đúng người, đúng sở trường, năng lực... Qua đó, các công việc cơ bản được xử lý đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện.

Trong năm 2022, Cục Kinh tế xây dựng triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm như:

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế Nhà nước, các doanh nghiệp, các chủ đầu tư,... thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, hợp đồng trong hoạt động xây dựng, nhà ở và thị trường bất động sản, dịch vụ công ích đô thị...

Chủ trì hoặc phối hợp với các Cục, Vụ chức năng tổ chức một số đoàn công tác để kiểm tra tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về kinh tế xây dựng và kinh tế đô thị ở các Bộ, ngành, địa phương.

Tiếp tục theo dõi nắm bắt tình hình biến động giá vật liệu xây dựng, tình hình công bố giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công do các Sở Xây dựng công bố; tiếp tục nghiên cứu đánh giá tác động, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn do tác động của dịch Covid-19 và biến động của giá vật liệu xây dựng đến các hoạt động đầu tư xây dựng;

Tiếp tục triển khai tốt công tác thẩm định tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình đối với các dự án thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Xây dựng theo quy định của Luật số 62 và các công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ Xây dựng quản lý và được Lãnh đạo Bộ giao thẩm định...

Sau khi nghe Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 và Kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2022 của Cục Kinh tế xây dựng, đại diện các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng đã lần lượt chia sẻ những ý kiến đánh giá và góp ý cho Cục Kinh tế xây dựng khắc phục các nhược điểm, phát huy các ưu điểm trong năm 2022.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh ghi nhận và đánh giá cao các kết quả mà Cục Kinh tế xây dựng đã đạt được trong năm 2021, đồng thời đề nghị Cục nhìn nhận lại các hạn chế để rút kinh nghiệm, khắc phục và thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác năm 2022.

Thứ trưởng Bùi Hồng Minh nhấn mạnh, trong năm 2022, Cục Kinh tế xây dựng có một số nhiệm vụ quan trọng cần lưu ý: Cần phối hợp tốt với các đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao như: phối hợp với Viện Kinh tế xây dựng trong thực hiện Đề án 2038, với Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Cục Hạ tầng kỹ thuật trong công tác thẩm định tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình. Ngoài ra, phối hợp tốt với các Bộ công trình xây dựng chuyên ngành khác để rà soát hệ thống định mức dự toán xây dựng chuyên ngành. Phối hợp tốt với Bộ Công an trong công tác giám định tư pháp.

Có thể thấy khối lượng công việc của Cục Kinh tế xây dựng là rất đồ sộ. Thế nhưng, nhờ sự đoàn kết, ổn định tổ chức, Cục Kinh tế xây dựng đã hoàn thành các nhiệm vụ. Tuy nhiên, thuận lợi nhất và quan trọng nhất là bộ máy nhân sự của Cục đoàn kết, tất cả mọi người cùng đồng lòng nỗ lực, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu đề ra là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế trong công tác quản lý chi phí xây dựng và dịch vụ đô thị. Nhờ đó, năng lực của cán bộ trong Cục Kinh tế xây dựng không ngừng được nâng cao, học hỏi được kinh nghiệm quốc tế để triển khai nhiệm vụ.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng và góp ý của các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng, Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng Đàm Đức Biên cam kết sẽ chỉ đạo, đôn đốc các cán bộ Cục Kinh tế xây dựng nhanh chóng bắt tay vào công việc để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2022.

cuc kinh te xay dung tich cuc thao go kho khan cho cac hoat dong xay dung bi anh huong boi covid 19
Toàn cảnh Hội nghị.

Nhân dịp tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Hồng Minh và Cục trưởng Đàm Đức Biên đã trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng cho 1 cá nhân và 5 Bằng khen của Bộ trưởng cho cá nhân có thành tích xuất sắc cùng Bằng khen tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho Cục Kinh tế xây dựng.

Ánh Dương

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load