Thứ bảy 13/04/2024 00:34 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Công ty Yến sào Khánh Hòa: 7/12 đơn vị thành viên kinh doanh thua lỗ hơn 18,7 tỷ đồng

15:53 | 28/09/2021

(Xây dựng) - Vừa qua, Thanh tra Bộ Tài chính ban hành Kết luận Thanh tra số 614/KL-TTr về thanh tra tài chính tại Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa. Căn cứ kết quả thanh tra, Thanh tra Bộ Tài chính đã kiến nghị nhiều nội dung cần phải thực hiện; tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những tập thể, cá nhân có liên quan.

cong ty yen sao khanh hoa 712 don vi thanh vien kinh doanh thua lo hon 187 ty dong
Một trong các Công ty thành viên của Yến sào Khánh Hòa.

Đầu tư tài chính chưa hiệu quả, không bảo toàn được vốn

Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa (Công ty Yến sào Khánh Hòa) là doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa, được thành lập theo Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 26/10/2009 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản biển; Khai thác nước khoáng thiên nhiên; Chế biến và bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản; Thi công nhà nuôi chim yến....

Theo báo cáo tài chính vào thời điểm 31/12/2020, vốn chủ sở hữu của 07 đơn vị được thanh tra là hơn 1.965 tỷ đồng. Tuy nhiên, vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ tại thời điểm báo cáo là hơn 1.128 tỷ đồng cao hơn vốn điều lệ được phê duyệt là 179,5 tỷ đồng. Vì vậy, Thanh tra Bộ Tài chính đã kiến nghị Công ty phải thực hiện ngay việc rà soát và xây dựng phương án bổ sung vốn điều lệ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét, quyết định và chỉ đạo Công ty nộp phần chênh lệch giữa vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ vào Ngân sách Nhà nước theo quy định tại khoản 7, Điều 2, Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ số tiền 179,5 tỷ đồng.

Công ty cũng thực hiện đầu tư tài chính dài hạn vào 12 doanh nghiệp với số tiền hơn 430 tỷ đồng, trong đó, đầu tư góp vốn hơn 118 tỷ đồng vào 08 công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Năm 2020, 7/8 công ty kết quả hoạt động kinh doanh lỗ hơn 18,7 tỷ đồng, cụ thể: Công ty TNHH MTV Sanatech Land lỗ hơn 5,7 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Nuôi trồng Thuỷ sản Fishsan lỗ 3,5 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Quảng bá sản phẩm và Nhà hàng Yến sào Khánh Hòa lỗ gần 2,3 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Nhà hàng Yến sào Khánh Hòa tại Lâm Đồng lỗ gần 2,8 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Du lịch Sanest Tourist lỗ hơn 900 triệu đồng...

Điều này cho thấy, Công ty không bảo toàn được vốn theo quy định tại điểm b, Khoản 3, Điều 22, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp: “Trường hợp sau khi trích lập các khoản dự phòng theo quy định, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bị lỗ (bao gồm trường hơp còn lỗ luỹ kế), doanh nghiệp không bảo toàn được vốn”.

Ngoài ra, qua thanh tra, có 4/7 công ty thành viên để nợ phải thu quá hạn hơn 23,4 tỷ đồng, gồm: Công ty mẹ hơn 436 triệu đồng, Công ty Cổ phần NGK Yến sào Khánh Hòa gần 20,3 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Thiết kế xây dựng Sanatech Land hơn 2,5 tỷ đồng và Công ty Cổ phần NGK Sanna Khánh Hòa 122,3 triệu đồng.

Chậm thực hiện việc tái cơ cấu công ty

Trên cơ sở Quyết định số 2810/QĐ-UBND ngày 22/09/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về phê duyệt Đề án tái cơ cấu Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa. Thanh tra Bộ Tài chính cũng chỉ ra việc cổ phần hóa các công ty thành viên còn rất chậm, trong đó có 08 công ty chưa hoàn thành việc cổ phần hóa.

Theo kế hoạch đề ra, 02 đơn vị phải hoàn thành cổ phần hóa vào năm 2017 là Công ty TNHH MTV Du lịch Sanest Tourist và Công ty TNHH MTV Thiết kế xây dựng Sanatech Land; 06 đơn vị phải hoàn thành cổ phần hóa vào năm 2018, gồm các công ty: Công ty TNHH MTV Nuôi trồng thủ sản Fishan, Nông trường Dừa Cam Thịnh, Nhà hàng Yến sào Khánh Hòa, Công ty Dịch vụ Tuyến Bắc Nam, Công ty Quảng bá sản phẩm và nhà hàng Yến sào Khánh Hòa và Công ty Dịch vụ Du lịch và nhà hàng Yến sào Khánh Hòa Lâm Đồng. Mặc dù, đã nhiều năm trôi qua nhưng đến nay các đơn vị trên vẫn chưa hoàn thành việc cổ phần hóa.

Ngoài ra, chưa thực hiện việc thoái vốn Nhà nước tại 03 Công ty đã cổ phần hóa năm 2016, 2017 là Công ty Cổ phần NGK Yến sào Khánh Hòa, Công ty Cổ phần NGK Sanest và Công ty Cổ phần NGK Sanna Khánh Hòa.

Kiến nghị thực hiện nhiều nội dung

Căn cứ vào Kết quả Thanh tra, Thanh tra Bộ Tài chính đã kiến nghị Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa nhiều nội dung. Trong đó, thực hiện xử lý tài chính số tiền hơn 1,468 tỷ đồng; nộp bổ sung phần chênh lệch giữa vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ hơn 179,5 tỷ đồng vào Ngân sách Nhà nước; thường xuyên đánh giá, phân tích khả năng trả nợ, thu hồi nợ, không để phát sinh các khoản nợ phải thu khó đòi, có biện pháp thu hồi số nợ phải thu quá hạn số tiền 23,24 tỷ đồng; có kế hoạch xử lý đối với các khoản chi quỹ khen thưởng, phúc lợi còn thiếu nguồn tại Công ty Cổ phần NGK Sanna Khánh Hòa...

Song song đó, Thanh tra Bộ Tài chính cũng yêu cầu tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những tập thể, cá nhân có liên quan đến các tồn tại đã phát hiện qua thanh tra và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bài tiếp: Nhiều sai phạm trong các dự án đầu tư của Công ty Yến Sào Khánh Hòa

Phi Long

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load