Thứ sáu 21/06/2024 21:48 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Cao Bằng: Đẩy nhanh tiến độ và chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

10:42 | 03/05/2024

(Xây dựng) – UBND tỉnh Cao Bằng vừa ban hành Văn bản số 963/UBND-TH về việc xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gửi các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Cao Bằng: Đẩy nhanh tiến độ và chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Cao Bằng đẩy nhanh tiến độ và chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (ảnh minh họa).

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố chủ động triển khai các nội dung tại Công văn 2540/BKHĐT-QLQH ngày 05/4/2024 về việc xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh; Công văn số 2703/BKHĐT-QLQH ngày 11/4/2024 về việc tiếp tục đẩy mạnh tiến độ và chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.

Các đơn vị khẩn trương xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo các nội dung hướng dẫn và yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2540/BKHĐT- QLQH ngày 05/4/2024. Nội dung tham mưu hoàn thành trong quý II/2024.

Thực hiện rà soát, chỉnh lý hồ sơ của Quy hoạch tỉnh, đảm bảo thống nhất với Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 24/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (bao gồm Báo cáo quy hoạch; hệ thống sơ đồ, bản đồ, cơ sở dữ liệu về quy hoạch). Gửi 01 bộ hồ sơ quy hoạch về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để lưu trữ theo quy định.

Cập nhật vào Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch theo quy định tại Điều 41 Luật Quy hoạch và quy định tại khoản 22 Điều 1 của Nghị định số 58/2023/NĐ-CP. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về việc rà soát, chỉnh lý hồ sơ, tài liệu Quy hoạch tỉnh và đảm bảo tỉnh chính xác của nội dung, thông tin, số liệu, tài liệu, hệ thống sơ đồ, bản đồ, cơ sở dữ liệu trong hồ sơ Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 khi cập nhật vào Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch.

Tăng cường sự phối hợp và chia sẻ thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, thống nhất trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch tỉnh và thực hiện chính sách liên quan để đảm bảo sự đồng bộ của các cấp quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia.

UBND tỉnh Cao Bằng cũng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan cập nhật vị trí đấu nối cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng tại thành phố Cao Bằng theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Cao Bằng đã được HĐND tỉnh và Hội đồng thẩm định thông qua vào Sơ đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật của Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc đề nghị kịp thời báo cáo bằng Văn bản đến UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết theo quy định.

Mai Chi

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load