Thứ năm 20/06/2024 07:13 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Cần Thơ: Sẽ xây dựng hơn 11.000 căn nhà các loại trong năm 2024

16:41 | 24/01/2024

(Xây dựng) – UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 3297/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Cần Thơ năm 2024. Theo đó, thành phố sẽ phát triển xây dựng 11.014 căn nhà các loại, với tổng diện tích 1.441.085m2.

Cần Thơ: Sẽ xây dựng hơn 11.000 căn nhà các loại trong năm 2024
Một góc đô thị thành phố Cần Thơ.

Quyết định UBND thành phố Cần Thơ cho biết, căn cứ chỉ tiêu phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025, căn cứ khảo sát dự án trên địa bàn thành phố, diện tích nhà ở tăng thêm trong năm 2024 có tổng diện tích 1.441.085m2, với 11.014 căn nhà các loại.

Trong đó: Nhà ở thương mại diện tích sàn 568.943m2, với 3.187 căn nhà. Trong đó, hoàn thành từ các dự án đang xây dựng 1.686 căn; hoàn thành từ các dự án phát triển mới 1.500 căn. Nhà ở cho các đối tượng xã hội có tổng diện tích sản 144.855m2, với 2.484 căn. Trong đó, nhà ở cho người thu nhập thấp 2.061 căn; nhà ở cho công nhân 208 căn; nhà ở cho học sinh, sinh viên 215 căn. Nhà ở trong dự án tái định cư có tổng diện tích sàn 137.858m2, với 1.428 căn. Nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng có tổng diện tich 589.429m2, với 3.915 căn, trong đó trong dự án nhà ở thương mại 1.436 căn và ngoài dự án 2.479 căn.

Năm 2024, cùng với các dự án khu đô thị, khu nhà ở đang triển khai xây dựng, tiếp tục mời gọi và chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án nhà ở vị trí, khu vực phát triển nhà ở dự kiến, đồng thời kết hợp với các dự án mời gọi đầu tư giai đoạn 2023-2025 của thành phố. Theo đó, chỉ tiêu số liệu diện tích đất để xây dựng nhà ở được tổng hợp tự nguồn dự báo của cả giai đoạn 2021-2025, đã trừ vào chỉ tiêu đã thực hiện của năm 2021, năm 2022, năm 2023. Do trong năm 2021, 2022 có ít dự án được chấp thuận phê duyệt chủ tưởng đầu tư; trong năm 2023 không có dự án mới được phê duyệt chủ trương đầu tư, chỉ có một số dự án được công nhận nhà đầu tư trên cơ sở quy hoạch chi tiết được phê duyệt trong dự án, bao gồm chung cư thương mại, chung cư nhà ở xã hội. Nguồn dự báo theo Kế hoạch của giai đoạn trong năm 2024 tiếp tục được lũy kế phần chỉ tiêu chưa hoàn thành của các năm trước trong cả giai đoạn 2021-2025. Dự kiến trong năm 2024, khi Đề án nhà ở xã hội của thành phố được phê duyệt, triển khai, số liệu về nhà ở của thành phố sẽ được chuyển biến theo hướng tăng, cụ thể riêng về nhà ở xã hội của thành phố.

Diện tích nhà ở phát triển mới trong năm 2024 chủ yếu tập trung tại các quận. Đối với dự án nhà ở thương mại, dựa vào số lượng dự án được thông báo bất động sản hình thành trong tương lai đủ điều kiện đưa vào kinh doanh, các chung cư thương mại được cấp phép trong năm 2023, đã khởi công thi công trong năm 2023, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2024. Đối với dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố, ước tính trong năm 2024, thành phố có hạng mục nhà ở xã hội hoàn thành đưa vào sử dụng tại dự án khu dân cư Nam Long 2 lô 9A; không có dự án nhà ở tái định cư. Đối với dữ liệu nhà ở dân tự xây, căn cứ vào dữ liệu nhà ở được cấp phép trong năm 2023 để làm cơ sở ước lượng diện tích sàn nhà ở hoàn thành trong năm 2024.

Cần Thơ: Sẽ xây dựng hơn 11.000 căn nhà các loại trong năm 2024
Nhà ở Khu đô thị mới Hồng Loan.

Dự báo trong năm 2024, khi Đề án nhà ở xã hội của thành phố được thông qua và triển khai, sẽ thu hút được một số nhà đầu tư khai thác vào vị trí quy hoạch nhà ở xã hội tại dự án thuộc 20% quỹ đất dành đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và quỹ đất nhà ở xã hội độc lập. Nội dung thu hút đầu tư, khai thác đầu tư đối với dự án nhà ở xã hội được cụ thể hóa trong Đề án nhà ở xã hội của thành phố. Ước tính, các đơn vị diện tích sàn xây dựng hoàn thành lớn nhất là quận Ninh Kiều (132.244,05m2), quận Cái Răng (198.379,10m2). Chỉ tiêu phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 có tổng diện tích sàn 5.326.572m2, với 38.892 căn nhà.

UBND thành phố Cần Thơ giao Sở Xây dựng Cần Thơ tham mưu UBND thành phố chỉ đạo: Trên cơ sở Kế hoạch phát triển nhà ở 05 năm và hàng năm được phê duyệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và các quận, huyện trong từng thời kỳ và hàng năm để triển khai thực hiện; chỉ đạo, điều hành và kiểm điểm kết quả thực hiện theo định kỳ; chỉ đạo việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm và 5 năm; Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở 05 năm và hàng năm của Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các Sở, ngành có liên quan. Chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện và các Sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở; hướng dẫn, đôn đốc và giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch với UBND thành phố Cần Thơ, Bộ Xây dựng theo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu...

Huỳnh Biển

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load