Thứ ba 16/07/2024 06:53 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Cần Thơ: Có 4 phường thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025

16:16 | 31/10/2023

(Xây dựng) – Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường vừa ký ban hành Phương án số 01/PA-UBND Phương án tổng thế sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của thành phố Cần Thơ. Theo Phương án này, có 04 phường: An Cư, An Nghiệp, An Phú, Thới Bình của quận Ninh Kiều thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025.

Cần Thơ: Có 4 phường thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025
Một góc thành phố Cần Thơ.

Toàn thành phố Cần Thơ có 04 phường: An Cư, An Nghiệp, An Phú, Thới Bình của quận Ninh Kiều thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoanh 2020-2025.

Hiện trạng phường An Cư có diện tích tự nhiên 0,61km2; dân số 23.313 người. Các đơn vị hành chính cùng cấp liền kề các phường: Thới Bình, Tân An, An Phú, An Nghiệp. Phường An Nghiệp có diện tích tự nhiên 0,35km2, dân số 7.635 người. Các đơn vị cùng cấp liền kề: An Hòa, Thới Bình, An Cư, An Phú, Xuân Khánh. Phường An Phú diện tích diện tích tự nhiên 0,50km2, dân số 10.851 người. Các đơn vị hành chính cùng cấp liền kề: An Nghiệp, An Cư, Tân An, Xuân Khánh. Phường Thới Bình diện tích tự nhiên 0,53km2, dân số 14.565 người. Các đơn vị hành chính cùng cấp liền kề: Cái Khế, Tân An, An Cư, An Nghiệp, An Hòa.

Theo đó, phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thành đơn vị hành chính đô thị cùng cấp là nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của An Phú (có diện tích tự nhiêm là 0,50km2, đạt 9,02% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 10.851 người, đạt 72,34% so với tiêu chuẩn) và toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường An Nghiệp (diện tích tự nhiên là 0,35km2, đạt 6,38% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số 7.635 người, đạt 50,90% so với tiêu chuẩn) vào phường An Cư (có diện tích tự nhiên 0,61km2, đạt 11,05% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 23.313 người, đạt 155,42% so với tiêu chuẩn).

Việc nhập 03 phường: An Phú, An Nghiệp và An Cư của quận Ninh Kiều là phương án có vị trí địa lý liền kề với nhau, có nét tương đồng về điều kiện tự nhiên, truyền thống lịch sử, văn hóa, phong tục, tín ngưỡng và điều thuộc diện bắt buộc sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025 theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Việc nhập 03 phường An Phú, An Nghiệp và An Cư là cần thiết, góp phần tăng quy mô đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế, nâng cao hiệu quả đầu tư kinh tế-xã hội; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Việc sắp xếp các phường nhằm phù hợp với Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiêu chuẩn của đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp đảm bảo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Kết quả sau sắp xếp địa giới hành chính thì phường An Cư có diện tích tự nhiên 1,46km2 (đạt 26,55% so với tiêu chuẩn); dân số 41.799 người (đạt 278,66% so với tiêu chuẩn); Các đơn vị hành chính cùng cấp liền kế là phường: Tân An, Xuân Khánh, An Hòa, phường Thới Bình (sau sắp xếp). Nơi đặt trụ sở làm việc của đơn vị hành chính dự kiến tại UBND phường An Cư (cũ), quận Ninh Kiều.

Điều chỉnh 0,69km diện tích tự nhiên, 9.000 người (một phần khu vực 2, khu vực 3, khu vực 5 và toàn bộ khu vực 4, khu vực 7) của phường Cái Khế (có diện tích tự nhiên là 6,42km2, đạt 116,74% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 24.116 người, đạt 160,77% so với tiêu chuẩn) vào phường Thới Bình (có diện tích tự nhiên 0,53km2, đạt 9,67% so với tiêu chuẩn; dân số 14.565 người, đạt 97,10% so với tiêu chuẩn).

Việc điều chỉnh địa giới hành chính để giữ lại phường Thới Bình, có những lý do: hiện nay, Thới Bình là phường trung tâm của quận Ninh Kiều có sự phát triển nhanh, toàn diện về kinh tế-xã hội, đời sống văn hóa… Lịch sử hình thành phường Thới Bình gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất Cần Thơ, đặc biệt tại thôn Thới Bình có đình thần Thới Bình được vua Tự Đức thứ V, năm 1852 phong sắc Bổn cảnh Thần Hoàng (nay đình thần Thới Bình tọa lạc trên địa bàn Cái Khế). Trong giai đoạn 1990-1997, phường Thới Bình có 02 khu vực (có đình thần Thới Bình) dược chia tách, nhập vào địa giới hành chính phường Cái Khế liền kề.

Sau khi sắp xếp địa giới hành chính phường Thới Bình có diện tích tự nhiên 1,22km2 (đạt 22,18% so với tiêu chuẩn); dân số 23.565 người (đạt 157,10% so với tiêu chuẩn); Các đơn vị hành chính cùng cấp liền kề: phường Cái Khế (sau sắp xếp), phường Tân An, phường An Cư (sau sắp xếp), phường An Hòa thuộc quận Ninh Kiều. Nơi đặt trụ sở làm việc đơn vị hành chính tại UBND phường Thới Bình, quận Ninh Kiều.

Kết quả sau khi sắp xếp địa giới đơn vị hành chính thì phường Cái Khế còn lại có diện tích tự nhiên 5,73km2 (đạt 104,20% so với tiêu chuẩn); dân số 15.116 người (đạt 100,77% so với tiêu chuẩn). Các đơn vị hành chính cùng cấp liền kề là phường Tân An, phường Thới Bình (sau sắp xếp), phường An Hòa thuộc quận Ninh Kiều; phường Bùi Hữu Nghĩa thuộc quận Bình Thủy; phường Hưng Phú thuộc quận Cái Răng. Nơi đặt trụ sở làm việc của đơn vị hành chính là tại UBND phường Cái Khế, quận Ninh Kiều.

Theo kế hoạch, năm 2023, UBND thành phố Cần Thơ chỉ đạo cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành tổ chức xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của thành phố Cần Thơ. Căn cứ phương án tổng thể đã được hoàn thiện, tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn để xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Năm 2024, tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của thành phố Cần Thơ theo quy định. Thông qua Hội đông nhân dân thành phố Cần Thơ, quận Ninh Kiều và các phường có liên quan về Đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của thành phố Cần Thơ. Hoàn chỉnh hồ sơ Đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của thành phố Cần Thơ, báo cáo Bộ Nội vụ thầm định để báo cáo Chỉnh phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. Tiến hành sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và giải quyết chế độ, chính sách đối với những người dôi dư sau Đại hội Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030 tại những đơn vị cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp. Sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025…

Năm 2025, tổ chức kiện toàn tổ chức của HĐND, UBND cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030 tại những đơn vị hành chính cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp. Hoàn thành việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới và tên gọi của đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025. Triển khai công tác lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp…

Huỳnh Biển

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load