Thứ năm 20/06/2024 03:11 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Cách tính phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án

09:20 | 08/06/2021

(Xây dựng) – Đối với cán bộ, công chức, viên chức được phân công làm việc kiêm nhiệm quản lý dự án tại một ban quản lý dự án được hưởng phụ cấp quản lý dự án theo tỷ lệ tương ứng với thời gian làm việc tại ban quản lý dự án.

cach tinh phu cap kiem nhiem quan ly du an
Ảnh minh họa.

Bà Tống Thị Luyên ( Hải Phòng) làm việc tại ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc nhóm I. Trong quyết định bổ nhiệm một cán bộ ban quản lý dự án chỉ nêu “Phụ cấp kiêm nhiệm được hưởng theo quy định của pháp luật”.

Bà Luyên có câu hỏi: Vậy bà có thể dựa theo bảng chấm công của cán bộ kiêm nhiệm tại ban quản lý dự án để xác định mức lương cán bộ này được hưởng với mức hưởng tối đa là 50% tiền lương và phụ cấp lương một tháng của cá nhân đó được không?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Việc lựa chọn hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng được thực hiện theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP và hiện nay là Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Theo đó, các hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng được áp dụng là: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực, ban quản lý đầu tư xây dựng một dự án, chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án, thuê tư vấn quản lý dự án.

Do vậy đề nghị bà căn cứ hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng được xác định theo quy định trên để xác định phân nhóm đối tượng quản lý dự án theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước để thực hiện.

Tại Điểm b Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 72/2017/TT-BTC quy định về phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án như sau:

“Đối với cán bộ, công chức, viên chức được phân công làm việc kiêm nhiệm quản lý dự án tại một ban quản lý dự án được hưởng phụ cấp quản lý dự án theo tỷ lệ tương ứng với thời gian làm việc tại ban quản lý dự án. Mức chi phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án một tháng cho một cá nhân tối đa bằng 50% tiền lương và phụ cấp lương một tháng của cá nhân đó.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được phân công làm kiêm nhiệm ở nhiều ban quản lý dự án thì mức phụ cấp quản lý dự án kiêm nhiệm được xác định tương ứng với tỷ lệ thời gian làm việc cho từng ban quản lý dự án, nhưng tổng mức phụ cấp của tất cả các ban quản lý dự án làm kiêm nhiệm tối đa bằng 100% mức lương theo cấp bậc, phụ cấp lương được hưởng.

Những người đã hưởng lương theo quy định tại Khoản 1 Điều này không được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định tại Khoản này”.

Căn cứ quy định nêu trên, phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án chỉ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức được phân công làm việc kiêm nhiệm quản lý dự án tại ban quản lý dự án; cán bộ, công chức, viên chức được chủ đầu tư phân công làm việc kiêm nhiệm tại dự án do chủ đầu tư quản lý (không thành lập ban quản lý dự án) thì không được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án theo quy định trên.

Tuy nhiên, thông tin bà Luyên cung cấp chưa rõ hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP và hiện nay là Nghị định số 15/2021/NĐ-CP; đồng thời chưa rõ trong quyết định bổ nhiệm cán bộ có quy định thời gian kiêm nhiệm hay không, lương của cán bộ kiêm nhiệm đã được hưởng từ chi phí Ban quản lý dự án hay không,… nên Bộ Tài chính chưa có cơ sở để trả lời cụ thể. Do vậy, đề nghị bà làm rõ các nội dung trên để Bộ Tài chính có căn cứ trả lời theo đúng quy định.

Diệu Anh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load