Thứ hai 04/12/2023 11:18 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Cách tính chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị

14:07 | 27/10/2022

(Xây dựng) - Ông Phạm Minh Quang (Thành phố Hồ Chí Minh) đang tính chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc theo Thông tư số 08/2021/TT-BXD. Ông hỏi, đối với khu vực dưới 500ha thì chi phí lập quy chế được tính như thế nào?

cach tinh chi phi lap quy che quan ly kien truc do thi

Theo Mục 5 Phụ lục I của Thông tư số 08/2021/TT-BXD, trường hợp quy chế quản lý kiến trúc đô thị của các khu vực có quy mô diện tích nhỏ hơn quy mô được quy định tại Thông tư này thì chi phí lập quy chế được xác định bằng chi phí của khu vực có quy mô nhỏ nhất tại Bảng 1 nói trên.

Vậy đối với đô thị 200ha thì chi phí là 200ha x định mức hay 500ha x định mức (chi phí khu vực nhỏ nhất) như tại Mục 5?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc được hướng dẫn tại Thông tư số 08/2021/TT-BXD ngày 2/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định chi phí lập và tổ chức quy chế quản lý kiến trúc.

Phụ lục I Thông tư quy định định mức chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị cho khu vực có diện tích < 500ha. Do đó, đối với trường hợp được nêu tại câu hỏi, chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc được xác định theo công thức hướng dẫn tại Điều 2 Thông tư số 08/2021/TT-BXD:

Trường hợp quy chế quản lý kiến trúc đô thị của các khu vực có quy mô diện tích nhỏ hơn quy mô diện tích được quy định tại Thông tư số 08/2021/TT-BXD thì chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc được xác định theo quy định tại Điểm 5 Phụ lục I Thông tư số 08/2021/TT-BXD.

Đỗ Quang

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load