Thứ năm 18/04/2024 14:51 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Các nhiệm vụ khoa học công nghệ có trọng điểm

09:04 | 09/02/2024

(Xây dựng) – Trong năm 2023, Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường (KHCN&MT) đã triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, các chương trình, kế hoạch của Bộ Xây dựng và đẩy mạnh việc hoàn thiện hệ thống pháp luật quản lý chuyên ngành có liên quan.

Các nhiệm vụ khoa học công nghệ có trọng điểm
Vụ sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan để tổ chức Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam năm 2024.

Theo đó, Vụ đã triển khai Chiến lược KHCN và đổi mới sáng tạo của ngành Xây dựng giai đoạn 2023 - 2030; Kế hoạch hành động của ngành Xây dựng ứng phó với biến đổi khí hậu; Chủ trì tham mưu cho lãnh đạo Bộ góp ý 6 hồ sơ xây dựng Luật; 7 Dự thảo Nghị định; 16 Dự thảo Thông tư; Triển khai biên soạn, rà soát sửa đổi ban hành 4 quy chuẩn kỹ thuật; Xây dựng dự thảo và gửi thẩm định hơn 100 tiêu chuẩn kỹ thuật; hoàn thiện và trình Bộ KH&CN ban hành khoảng 50 tiêu chuẩn kỹ thuật.

Bên cạnh đó, năm 2023 là năm có nhiều nhiệm vụ đột xuất liên quan đến đảm bảo an toàn cháy nổ cho công trình xây dựng, Bộ Xây dựng và Bộ Công an được Chính phủ giao chủ trì nhiều nhiệm vụ để tháo gỡ khó khăn cho các hoạt động đầu tư xây dựng, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời đảm bảo nguyên tắc không hạ thấp tiêu chuẩn quy chuẩn về an toàn cháy nổ.

Vụ KHCN&MT đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ Xây dựng dự thảo Nghị quyết “Về một số giải pháp tháo gỡ cho các công trình, cơ sở hiện hữu không có khả năng khắc phục đầy đủ các yêu cầu của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy tại thời điểm đưa vào hoạt động” để trình Chính phủ, xây dựng dự thảo “các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm nâng cao an toàn cháy cho các công trình, cơ sở hiện hữu”, sửa đổi một số điều của Quy chuẩn QCVN 06:2022/BXD, xây dựng dự thảo tiêu chuẩn thiết kế nhà ở riêng lẻ…

Bước sang năm 2024, Vụ KHCN&MT sẽ triển khai 4 nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất là tiếp tục triển khai có trọng tâm, trọng điểm Chiến lược KHCN và đổi mới sáng tạo đến năm 2030, ưu tiên các nhiệm vụ KHCN để nghiên cứu, cung cấp cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn để hoàn thiện thể chế của Ngành (xây dựng Luật Cấp, thoát nước, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn) và các lĩnh vực có liên quan (góp ý sửa các luật: Luật PCCC, Luật KHCN, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật… và các nghị định có liên quan), ưu tiên các nhiệm vụ KHCN để xây dựng tiêu chuẩn quy chuẩn, ưu tiên các nhiệm vụ để giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn, triển khai các đề tài theo hướng ứng dụng công nghệ mới trong xây dựng (BIM, AI, công trình xanh, công trình tiết kiệm năng lượng).

Thứ hai bổ sung, hoàn thiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, Vụ và các cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát danh mục và lộ trình biên soạn các quy chuẩn kỹ thuật trong Quyết định số 666/QĐ-BXD ngày 29/5/2020 và Quyết định số 843/QĐ-BXD ngày 12/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Biên soạn các quy chuẩn còn lại sau khi đã rà soát trước năm 2025.

Vụ tiếp tục tổ chức nghiên cứu, biên soạn các tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn liên quan đến an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng (hướng dẫn thực hiện QCVN 06:2022/BXD), mục tiêu hoàn thành công tác giao nhiệm vụ biên soạn và nghiệm thu 128 tiêu chuẩn quan trọng (TCVN) để kịp ban hành vào năm 2025, năm 2024 dự kiến biên soạn mới, soát xét khoảng 60 - 70 TCVN.

Thứ ba, đối với công tác quản lý đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng (VLXD), Vụ sẽ tiếp tục thực hiện công tác quản lý và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận và thử nghiệm; Hướng dẫn, kiểm tra công tác tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy và miễn giảm kiểm tra Nhà nước về sản phẩm hàng hóa VLXD nhập khẩu; Hướng dẫn và kiểm tra công tác cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của các địa phương.

Thứ tư, về công tác môi trường, tiết kiệm năng lượng và ứng phó biến đổi khí hậu, Vụ sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ TN&MT và các Bộ, ngành liên quan góp ý trả lời, hoàn thiện các văn bản liên quan đến bảo vệ môi trường; Tổ chức tập huấn, truyền thông nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng, tổ chức các Hội thảo tập huấn công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng…

Vụ sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan để tổ chức Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam năm 2024 và thúc đẩy các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, phát triển công trình xanh.

Triển khai các nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch hành động của ngành Xây dựng ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26 và COP28.

Ngoài ra, Vụ sẽ tích cực đóng góp ý kiến cho Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật bổ sung các quy định kỹ thuật trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn để các công trình xây dựng phải tuân thủ nguyên tắc bình đẳng tiếp cận, sử dụng giữa người khuyết tật và người không khuyết tật, kể cả người yếu chức năng vận động do bệnh hoặc tuổi già.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, Vụ KHCN&MT đã xây dựng kế hoạch công tác năm, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí lãnh đạo và chuyên viên trong vụ, khắc phục khó khăn, vướng mắc, đặt quyết tâm cao để hoàn thành nhiệm vụ được cấp trên giao.

PGS.TS Vũ Ngọc Anh
Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load