Thứ sáu 08/12/2023 09:58 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Các khoản chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

11:35 | 01/07/2023

(Xây dựng) - Chi phí để trích đo địa chính thửa đất, đo đạc diện tích thực tế thửa đất thuộc khu đất thu hồi tại nơi chưa có bản đồ địa chính thuộc nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định tại Thông tư số 61/2022/TT-BTC.

Các khoản chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
Các khoản chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Ông Hoàng Minh Hùng có tham khảo Điều 4 Thông tư số 74/2015/TT-BT quy định về nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất.

Tuy nhiên, để lập hồ sơ trình cơ quan chức năng ra quyết định thu hồi đất và cập nhật chỉnh lý sổ địa chính phải thực hiện công tác dịch vụ lập, trích đo bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích lục địa chính thửa đất theo Điểm d Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT.

Ông Hùng hỏi, chi phí lập trích đo bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích lục địa chính thửa đất có nằm trong "nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất" theo Điều 4 Thông tư 74/2015/TT-BTC hay không?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Ngày 5/10/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 61/2022/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2022) thay thế Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015; theo đó:

- Về phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 61/2022/TT-BTC, tại Điểm d Khoản 2 Điều 1 đã quy định: Kinh phí lập, chỉnh lý bản đồ địa chính ở địa phương được bố trí từ ngân sách địa phương theo quy định tại Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ Tài chính quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường; không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

- Về nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Thông tư số 61/2022/TT-BTC, tại Điểm b Khoản 1 Điều 4 quy định có khoản chi: Chi điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Đất đai năm 2013 gồm: Phát tờ khai, hướng dẫn người bị thiệt hại kê khai; trích đo địa chính thửa đất đối với thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; đo đạc xác định diện tích thực tế các thửa đất nằm trong ranh giới khu đất thu hồi để thực hiện dự án (nếu có) của từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân làm căn cứ thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trong trường hợp phải đo đạc lại.

Tại Điểm d Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đã quy định:

"1. Hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc do Phòng Tài nguyên và Môi trường lập gồm:

…d) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất (đã có khi lập hồ sơ trình ban hành thông báo thu hồi đất)".

Căn cứ các quy định trên thì chi phí để trích đo địa chính thửa đất, đo đạc diện tích thực tế thửa đất thuộc khu đất thu hồi tại nơi chưa có bản đồ địa chính thuộc nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định tại Thông tư số 61/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Khoản chi phí lập, chỉnh lý bản đồ địa chính ở địa phương được bố trí từ ngân sách địa phương theo quy định tại Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ Tài chính.

Khánh Diệp

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load