Thứ ba 21/05/2024 23:44 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bộ Xây dựng phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 4 phân khu thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

11:08 | 16/04/2024

(Xây dựng) – Trong tháng 4/2024, Bộ Xây dựng đã phê duyệt các Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Trường Đại học Bách khoa, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh và 2 Khu ký túc xá sinh viên nằm trong Khu quy hoạch Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Xây dựng phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 4 phân khu thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Bộ Xây dựng phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 4 phân khu nằm trong Khu quy hoạch Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo nội dung Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết được Bộ Xây dựng phê duyệt, cả 4 phân khu nêu trên đều có vị trí nằm trong khu quy hoạch Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thuộc phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Trong đó, khu vực lập điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Trường Đại học Bách khoa có quy mô diện tích 25,3ha.

Sau khi đi vào hoạt động, Trường Đại học Bách khoa sẽ là khu đào tạo, học tập thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh theo Quy hoạch phân khu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ sở này được quy hoạch là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, làm nòng cốt trong hệ thống giáo dục Đại học Việt Nam, là nơi hội tụ của khoa học, công nghệ, văn hóa và tri thức Việt Nam và hướng đến xây dựng một hệ thống Đại học nằm trong tốp đầu châu Á.

Khu vực lập điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh có quy mô diện tích 17,06ha.

Đây sẽ là trung tâm đào tạo, giảng dạy với môi trường học tập và rèn luyện cho sinh viên một cách tốt nhất về kiến thức quốc phòng và an ninh để phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong khi đó, khu vực lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu ký túc xá sinh viên khu A có quy mô diện tích 20,47ha. Khu vực lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu ký túc xá sinh viên khu B có quy mô diện tích 21,61ha.

Cả 2 khu vực này đều được quy hoạch là khu dịch vụ, phục vụ đào tạo, tổ chức sắp xếp chỗ ở cho học sinh, sinh viên, học viên Việt Nam và nước ngoài học tập tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh theo Quy hoạch phân khu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Về công tác tổ chức thực hiện, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chịu trách nhiệm tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch và trình thẩm định, trình phê duyệt. Bộ Xây dựng có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt quy hoạch.

Phương Trang

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load