Chủ nhật 26/05/2024 12:14 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bộ Xây dựng: Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2024

19:39 | 17/04/2024

(Xây dựng) - Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 320/QĐ-BXD phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng của Bộ Xây dựng năm 2024.

Bộ Xây dựng: Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2024
Bộ Xây dựng vừa phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2024.

Theo đó, mục tiêu tổng quát của Kế hoạch là bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số của Bộ Xây dựng năm 2024; Nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp, minh bạch hóa quá trình giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công của Bộ Xây dựng; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin, tiến tới làm chủ công nghệ, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác phát triển Chính phủ điện tử, xây dựng Chính phủ số tại cơ quan Bộ Xây dựng…

Kế hoạch cũng đề ra 3 nhóm mục tiêu cụ thể, bao gồm: Ứng dụng CNTT, chuyển đổi số phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, cơ quan Bộ Xây dựng; ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp; bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng.

Nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu ứng dụng CNTT, chuyển đổi số phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của cơ quan Bộ Xây dựng, Kế hoạch yêu cầu 100% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các đơn vị trong khối cơ quan Bộ Xây dựng được thực hiện dưới dạng văn bản điện tử, thông qua Cổng thông tin điện tử, hệ thống Quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử; 100% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa Bộ Xây dựng với các cơ quan Nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử, thông qua hệ thống kênh truyền số liệu riêng, trục liên thông văn bản quốc gia; tối thiểu 90% hồ sơ công việc tại Bộ Xây dựng được xử lý trên môi trường mạng…

Để thực hiện được các mục tiêu nêu trên, Kế hoạch của Bộ Xây dựng có đề ra các nhiệm vụ cụ thể trong 10 lĩnh vực trọng tâm yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Đó là các lĩnh vực nhận thức số, thể chế số, hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số, nhân lực số, an toàn thông tin mạng, Chính phủ số, xã hội số, kinh tế số.

Một số nhiệm vụ trọng tâm là: Xây dựng các Chương trình và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng, sử dụng công nghệ GIS trong quản lý quy hoạch và phát triển đô thị, công nghệ BIM trong hoạt động xây dựng cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng tại các địa phương; Xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; Xây dựng danh mục và ban hành các tiêu chuẩn, tiêu chí về đô thị thông minh…

Theo nội dung Kế hoạch, Trung tâm Thông tin là đơn vị chủ trì, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai Kế hoạch, theo dõi, đôn đốc việc triển khai, định kỳ báo cáo Lãnh đạo Bộ về các kết quả thực hiện; Phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, dự án đã được duyệt và đề xuất nhiệm vụ mới về ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong công tác hiện đại hóa hành chính tại cơ quan Bộ Xây dựng, bảo đảm đồng bộ quy trình công việc giữa các đơn vị thuộc Bộ và kết nối liên thông giữa các cơ quan thuộc hệ thống hành chính Nhà nước.

Nhật Minh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load