Thứ hai 20/05/2024 22:46 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng xây dựng trọn gói

10:54 | 14/08/2023

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa nhận được văn bản của Tập đoàn Phúc Lộc xin hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng xây dựng trọn gói.

Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng xây dựng trọn gói
Hợp đồng áp dụng hình thức giá hợp đồng hỗn hợp.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo đó, việc điều chỉnh giá, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, phù hợp với hồ sơ mời thầu (hồ sơ yêu cầu), hồ sơ dự thầu (hồ sơ đề xuất) và các quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Theo nội dung Văn bản số 230512.04/KHKT-PLG, Hợp đồng thực hiện gói thầu XL03 của Dự án thành phần đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Hợp đồng áp dụng hình thức giá hợp đồng hỗn hợp; trong đó phần thiết kế bản vẽ thi công, nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công, các công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế được thỏa thuận theo giá hợp đồng trọn gói.

Trường hợp các công việc áp dụng loại/hình thức hợp đồng trọn gói, thực tế thực hiện có sự thay đổi, điều chỉnh thì được điều chỉnh hợp đồng cho những khối lượng công việc phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng đã ký theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và các nội dung thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết. Công việc phát sinh nằm ngoài phạm vi hợp đồng đã ký nêu tại Văn bản số 230512.04/KHKT-PLG là các công việc nằm ngoài phạm vi các công việc phải thực hiện theo thiết kế kèm theo hồ sơ hợp đồng (HSMT) hoặc nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện (đối với phần thiết kế bản vẽ thi công).

Thảo Phương

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load