Thứ năm 18/04/2024 13:57 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Đề án 06 năm 2024

08:38 | 18/02/2024

(Xây dựng) - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị vừa ký Quyết định số 107/QĐ-BXD ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Đề án 06 năm 2024 của Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Đề án 06 năm 2024
Trong năm 2024, các đơn vị thuộc Bộ cần triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06 gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin tại Bộ Xây dựng.

Việc ban hành Kế hoạch nhằm mục đích căn cứ chức năng và điều kiện thực tế để thực hiện đúng mục tiêu, có hiệu quả các nhiệm vụ của Bộ Xây dựng được giao tại Đề án 06 trong năm 2024. Kế hoạch sẽ là cơ sở để xác định trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Tại Kế hoạch, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đã yêu cầu thống nhất trong chỉ đạo, đồng bộ trong tổ chức triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06 gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin tại Bộ Xây dựng. Các đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị có liên quan phải xác định trách nhiệm cụ thể, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện Kế hoạch.

Đối với các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 175/NQ-CP ngày 30/10/2023 của Chính phủ phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia sẽ được triển khai theo Quyết định số 83/QĐ-BXD ngày 30/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Cũng trong năm 2024, các đơn vị thuộc Bộ sẽ phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng của Đề án 06. Cụ thể, Trung tâm Thông tin sẽ chủ trì nhiệm vụ hoàn thành kết nối Hệ thống thông tin nhà và thị trường bất động sản với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chia sẻ và làm giàu dữ liệu; hoàn thành trong quý I/2024. Trong khi đó, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản cần tiếp tục chủ trì việc hướng dẫn UBND các địa phương thống nhất quản lý đánh số và gắn biển số nhà, tổng hợp khó khăn, vướng mắc để đề xuất sửa đổi quy định về quản lý đánh biển số nhà; hoàn thành trong quý II/2024.

Bộ trưởng giao Trung tâm Thông tin chủ trì việc tổ chức kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Xây dựng với Hệ thống định danh và xác thực điện tử (VneID) để phục vụ người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức trong quá trình tham gia giải quyết thủ tục hành chính; Tích hợp tính năng đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử (SSO) lên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Xây dựng. Hai nhiệm vụ này cần phải hoàn thành trong quý II/2024.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Đề án 06 năm 2024
Trong năm 2024, các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng cần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Ngoài ra, các đơn vị tham gia giải quyết thủ tục hành chính phải thường xuyên chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, xây dựng các biểu mẫu điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp không phải cung cấp lại các thông tin đã có cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Kho dữ liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng. Các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Nghị định số 45 ngày 08/4/2020 và Nghị định 107 ngày 06/12/2021, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa theo đúng quy định.

Mặt khác, Trung tâm Thông tin cần thực hiện chỉ đạo, điều hành và đánh giá, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp dựa trên dữ liệu, thời gian thực theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/06/2022 của Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm công khai, minh bạch, cá thể hóa trách nhiệm, đề cao vai trò người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Vụ Tổ chức cán bộ có nhiệm vụ tiếp tục kiện toàn bộ máy, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức triển khai đồng bộ các nhiệm vụ của Đề án 06 gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin tại Bộ Xây dựng.

Phương Trang

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load