Thứ bảy 22/06/2024 03:02 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bổ sung quy định nộp tiền thuê đất cho chu kỳ 5 năm

20:19 | 21/05/2024

(Xây dựng) – Đó là đề xuất của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) cho dự thảo Nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Bổ sung quy định nộp tiền thuê đất cho chu kỳ 5 năm
Trên thực tế sẽ có trường hợp người thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm tự nguyện đề xuất được nộp tiền thuê đất cho cả chu kỳ 5 năm (Ảnh: Internet).

Hiệp hội đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 20 dự thảo Nghị định để bổ sung phần thuyết minh công thức tính tiền sử dụng đất phải nộp theo hướng kế thừa và hoàn thiện lại phần thuyết minh của công thức tính tiền sử dụng đất phải nộp quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 45/2014/NĐ-CP.

Cụ thể là bổ sung trường hợp: Kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà người thực hiện dự án đã bỏ ra để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất, đối với trường hợp nhà đầu tư thỏa thuận về nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 127 Luật Đất đai.

Mặt khác, Hiệp hội cũng đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm b3 khoản 1 Điều 21 dự thảo Nghị định về trình tự tính, thu, nộp tiền sử dụng đất. Cụ thể là bổ sung trường hợp: Thỏa thuận về nhận chuyển quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 127 Luật Đất đai. Việc làm này sẽ giúp đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với đề xuất của Hiệp hội bổ sung khoản 4 (mới) Điều 16 dự thảo Nghị định.

Hiệp hội còn đề nghị bổ sung khoản 1a (mới) Điều 30 dự thảo Nghị định quy định: Đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê hàng năm, tiền thuê đất trả hết chu kỳ thuê đất 5 năm sẽ được tính bằng công thức: Diện tích tính tiền thuê đất theo quy định tại Điều 24 Nghị định này nhân với đơn giá thuê đất hàng năm theo quy định tại khoản 1 Điều 26; khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 27; khoản 1, khoản 2 Điều 28 Nghị định này nhân với hệ số 5 (số năm thuê đất).

Theo phân tích của HoREA, trên thực tế sẽ có các trường hợp người thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm tự nguyện đề xuất được nộp tiền thuê đất cho cả chu kỳ 5 năm.

Do đó, Nghị định cần bổ sung quy định về tính tiền thuê đất đối với trường hợp “người thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm tự nguyện đề xuất được nộp tiền thuê đất cho cả chu kỳ 5 năm” vào khoản 1a (mới) Điều 30 dự thảo Nghị định.

Đồng thời, Hiệp hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước xem xét bổ sung các cơ chế chính sách về thế chấp tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất, đối với trường hợp người thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm tự nguyện nộp tiền thuê đất cho cả chu kỳ 5 năm.

Chính sách này sẽ tạo điều kiện cho người thuê đất có thể vay vốn tín dụng, hoặc thực hiện các giao dịch bảo đảm khác, đồng thời cũng bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của các quy định pháp luật.

Phương Trang

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load