Thứ tư 24/04/2024 20:42 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bắc Giang: Vận động, hỗ trợ xây dựng xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công

20:31 | 27/02/2024

(Xây dựng) – Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 38/KH-BCĐ triển khai thực hiện vận động, hỗ trợ xây dựng xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới trên địa bàn.

Bắc Giang: Vận động, hỗ trợ xây dựng xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công
Tỉnh Bắc Giang đặt mục tiêu xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trong năm 2024.

Theo đó, kế hoạch với mục đích tổ chức vận động, tiếp nhận và triển khai thực hiện xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; đảm bảo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới sớm có nhà ở an toàn, ổn định cuộc sống, an tâm lao động, sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện thành công chính sách giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp và toàn xã hội đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở. Thể hiện tính nhân văn sâu sắc, tinh thần tương thân tương ái, không để ai bị bỏ lại phía sau; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên thoát nghèo của người dân

Phấn đấu đến hết năm 2024, hoàn thành việc xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều; tạo đà để tập trung thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, là “chiến dịch” cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới trong năm 2024; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các lực lượng vũ trang từ tỉnh đến cơ sở trong triển khai thực hiện chương trình theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy; kế hoạch, các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo các cấp và quy định của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Về kinh phí, thực hiện hỗ trợ kinh phí (từ nguồn xã hội hóa) và các nguồn lực khác. Sau khi được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa, nhà ở phải đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu 30m2 và tuổi thọ căn nhà từ 20 năm trở lên; khuyến khích hộ gia đình xây mới hoặc sửa chữa nhà ở có diện tích nhà ở bình quân đầu người từ 8m2 trở lên. Các bộ phận nền - móng, khung - tường, mái của căn nhà phải được làm từ các loại vật liệu có chất lượng tốt, không làm từ các loại vật liệu tạm, mau hỏng.

Về nguyên tắc, quan điểm, hỗ trợ đến từng hộ gia đình; bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng và minh bạch trên, đúng quy định; phù hợp với phong tục, tập quán và điều kiện thực tiễn và gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Hỗ trợ trực tiếp đến từng hộ gia đình để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tự tổ chức xây dựng nhà ở; hộ gia đình được hỗ trợ nhà ở (bao gồm xây dựng mới hoặc sửa chữa, nâng cấp nhà ở), được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Các nội dung thực hiện của kế hoạch bao gồm: Tổ chức vận động hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới trên địa bàn tỉnh; Vận động các nguồn lực khác hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới. Đồng thời, vận động hỗ trợ ngày công, nguyên vật liệu, đồ dùng trang thiết bị sinh hoạt... để hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng hỗ trợ là các hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025) trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND cấp xã quản lý, thực hiện hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa do Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ trì, phối hợp với tổ chức thành viên thực hiện. Đối với gia đình người có công, hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa. Đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số nghèo sinh sống trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và vùng núi; hộ gia đình dân tộc Kinh sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn được hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước và nguồn xã hội hóa.

Về mức hỗ trợ nhà ở, đối với hộ nghèo, cận nghèo: Xây mới, đối với hộ nghèo là 50 triệu đồng/nhà; hộ cận nghèo là 40 triệu đồng/nhà. Sửa chữa, đối với hộ nghèo là 25 triệu đồng/nhà; hộ cận nghèo là 20 triệu đồng/nhà.

Thân Nam

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load