Thứ hai 22/04/2024 13:29 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bắc Giang: Tăng tốc để hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

22:11 | 16/02/2024

(Xây dựng) – Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 687/UBND-NN yêu cầu các Sở, ban, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) và các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2024.

Bắc Giang: Tăng tốc để hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Năm 2023, huyện Lục Nam là huyện tiếp theo của tỉnh Bắc Giang được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo đó, tỉnh Bắc Giang xác định năm 2024 là năm tăng tốc để hoàn thành Kế hoạch xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. Để chỉ đạo thực hiện hoàn thành Kế hoạch năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt, có các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện để sớm hoàn thành các mục tiêu tại Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 11/01/2024 của UBND tỉnh về Kế hoạch xây dựng NTM năm 2024.

Đối với các xã có trong kế hoạch đạt chuẩn NTM, nâng cao, kiểu mẫu năm 2024 yêu cầu UBND cấp huyện có kế hoạch, lộ trình, giải pháp cụ thể để đạt được mục tiêu đề ra.

Đối với các địa phương có sáp nhập đơn vị hành chính, cần thực hiện rà soát theo Công văn số 267/BNN-VPĐP ngày 09/01/2024 của Văn phòng Điều phối Trung ương về việc triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, xã hình thành sau sắp xếp.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện tại các xã. Tăng cường trao đổi, xin ý kiến trực tiếp các cơ quan, đơn vị chuyên môn cấp trên để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, nâng cao và kiểu mẫu; chú trọng nâng cao năng lực của đội ngũ ở cơ sở để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đối với huyện Tân Yên tập trung chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND cấp xã rà soát các tiêu chí để sớm xây dựng kế hoạch chi tiết, có lộ trình và các giải pháp triển khai thực hiện cụ thể, sớm hoàn thành các tiêu chí huyện NTM nâng cao năm 2024 và hoàn tâhiện hồ sơ đạt chuẩn huyện NTM nâng cao, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận vào năm 2025.

Riêng huyện Sơn Động và Lục Ngạn cần quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo triển khai công nhận thôn NTM thuộc các xã đặc biệt khó khăn, hoàn thành kế hoạch năm 2024. Xây dựng lộ trình hết năm 2025 công nhận 60% số thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn thôn NTM.

Các Sở, ban, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Việc xét, công nhận địa phương đạt chuẩn phải đảm bảo khách quan, đúng quy định phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Đối với các sở, ngành có Chương trình chuyên đề cần triển khai và tổ chức quyết liệt và đi vào nề nếp để thực hiện có hiệu quả các chương trình; tiếp tục đẩy mạnh triển khai các chương trình theo hướng đi sâu vào chất lượng, phát huy vai trò, ý nghĩa trong phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của các địa phương gắn với bảo vệ môi trường và chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nâng cao, kiểu mẫu. Kịp thời nắm bắt tồn tại, khó khăn trong quá trình thực hiện tại cơ sở; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết những vướng mắc, trường hợp cần thiết báo cáo và tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh để kịp thời giải quyết.

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch rà soát đối với các địa phương có sáp nhập đơn vị hành chính, thực hiện theo Công văn số 267/BNN-VPĐP ngày 09/01/2024 của Văn phòng Điều phối Trung ương về việc triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, xã hình thành sau sắp xếp.

Các cơ quan thông tin truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin, truyên truyền về xây dựng NTM, đặc biệt quan tâm tuyên truyền chủ trương, chính sách hỗ trợ, những mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong xây dựng NTM nhằm nhân rộng trong toàn tỉnh.

Thân Nam

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load