Thứ tư 04/10/2023 03:22 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bắc Giang: Đẩy mạnh phát triển chính quyền số, xã hội số trong xây dựng nông thôn mới

20:46 | 16/05/2023

(Xây dựng) – Trong giai đoạn 2023 – 2025, tỉnh Bắc Giang sẽ tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong xây dựng nông thôn mới nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từng bước hướng tới nông thôn mới thông minh.

Bắc Giang: Đẩy mạnh phát triển chính quyền số, xã hội số trong xây dựng nông thôn mới
Ứng dụng công nghệ số trong xây dựng nông thôn mới sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống, thu hẹp khoảng cách về dịch vụ giữa nông thôn - thành thị.

Vừa qua, tỉnh Bắc Giang đã ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2023 – 2025. Theo đó, mục tiêu tổng quát của kế hoạch nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong xây dựng nông thôn mới, qua đó tăng cường hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống, thu hẹp khoảng cách về dịch vụ giữa nông thôn - thành thị phù hợp với định hướng chuyển đổi số của tỉnh từng bước hướng tới nông thôn mới thông minh.

Theo kế hoạch nêu trên, đến năm 2025, đối với công tác phát triển chính quyền số trong xây dựng nông thôn mới, tỉnh Bắc Giang đặt mục tiêu có tối thiểu 95% hồ sơ công việc cấp tỉnh, 85% hồ sơ công việc cấp huyện, 60% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng.

Tối thiểu 97% xã đạt chuẩn chỉ tiêu 8.4 có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành của Tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới; 50% xã đạt chuẩn chỉ tiêu 8.4 của tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông, chỉ tiêu 15.2 của tiêu chí số 15 về hành chính công theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao.

Có ít nhất 70% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn chỉ tiêu 9.5 của tiêu chí số 9 về an ninh trật tự - hành chính công theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; 25% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn chỉ tiêu 6.5 của tiêu chí số 6 về kinh tế, chỉ tiêu 9.2 của tiêu chí số 9 về an ninh trật tự - hành chính công theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao. 100% cán bộ quản lý các cấp tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập huấn, nâng cao năng lực về chuyển đổi số.

Đối với công tác phát triển kinh tế số, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, có ít nhất 70% xã có hợp tác xã, 70% huyện có mô hình liên kết gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực của huyện và 50% các mô hình liên kết gắn với vùng nguyên liệu có ứng dụng công nghệ số.

Về xã hội số trong xây dựng nông thôn mới, có ít nhất 40% đơn vị (cấp xã, huyện) cung cấp ít nhất một dịch vụ thiết yếu (y tế, giáo dục, giám sát cộng đồng, an ninh trật tự, môi trường, văn hóa) và tổ chức lấy ý kiến phản hồi về sự hài lòng của người dân, cộng đồng về kết quả xây dựng nông thôn mới thông qua ứng dụng trực tuyến.

Bên cạnh đó, mỗi xã nông thôn mới kiểu mẫu phấn đấu có ít nhất 01 mô hình thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới thông minh. Phấn đấu đến hết năm 2025, toàn tỉnh có ít nhất 15 thôn nông thôn mới thông minh, ngoài các xã nông thôn mới kiểu mẫu, khuyến khích các xã nông thôn mới nâng cao đăng ký phấn đấu xây dựng thôn đạt chuẩn nông thôn thông minh.

Để đảm bảo các mục tiêu đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu trong quá trình tổ chức thực hiện phải bảo đảm sự vào cuộc quyết liệt, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, UBND các huyện, thành phố và các xã; xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định rõ nhiệm vụ, lộ trình thời gian, phân công rõ trách nhiệm để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025; tổ chức triển khai thực hiện gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện.

Thân Nam

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load