Thứ bảy 18/05/2024 14:52 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục tập trung phát triển 4 trụ cột kinh tế

14:32 | 13/02/2023

(Xây dựng) – Theo Chương trình hành động của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, tỉnh sẽ tiếp tục tập trung phát triển 4 trụ cột kinh tế của tỉnh gồm: Công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao.

Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục tập trung phát triển 4 trụ cột kinh tế
Trong Chương trình hành động tỉnh cũng chú trọng công tác kiểm tra, giám sát quy hoạch – kế hoạch sử dụng đất, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường.

UBND tỉnh vừa ban hành Chương trình hành động về thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Mục đích của Chương trình này nhằm giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện các nội dung mà Chính phủ, Tỉnh ủy đã chỉ đạo và HĐND tỉnh đã thông qua để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023.

Cụ thể, năm 2023, tỉnh vẫn tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2022. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đã xác định tại kế hoạch 5 năm và các chủ trương quyết định mới ban hành của Trung ương liên quan đến phát triển tỉnh.

Song song đó, phát triển kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng, khai thác và phát huy hiệu quả các nguồn lực phát triển. Tiếp tục tập trung phát triển 4 trụ cột kinh tế của tỉnh gồm: Công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao.

Bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi và hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phục hồi sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm nhằm tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế.

Bảo đảm các điều kiện về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh và khám chữa bệnh cho nhân dân. Nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quy hoạch – kế hoạch sử dụng đất, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai. Ngoài ra, cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy quản lý Nhà nước.

Đặc biệt, giữ vững quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội; tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Thực hiện các biện pháp phòng chống làm giảm tội phạm hình sự, tệ nạn ma túy, mại dâm; kiềm chế, giảm tai nạn giao thông.

Tăng cường công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng. Chủ động giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh ở cơ sở; giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng kéo dài. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại; khai thác có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác quốc tế.

Để đảm bảo thực hiện Chương trình, UBND tỉnh giao Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, báo cáo kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh và đề xuất biện pháp xử lý trình UBND tỉnh quyết định, bảo đảm thực hiện đạt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Phương Anh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load