Sự kiện & Bình luận

Hà Nội: Vi phạm pháp luật đấu thầu?

10:59 | 21/06/2019

(Xây dựng) - Báo Xây dựng nhận được các tài liệu của một nhà thầu phản ánh với Bí thư Thành ủy Hà Nội và Cục Đấu thầu Bộ Kế hoạch & Đầu tư về việc xem xét, chỉ đạo và xử lý những sai trái trong hoạt động đấu thầu, đối với gói thầu số 12 XD cầu vượt tại nút giao thông Hoàng Quốc Việt – Nguyễn Văn Huyên và hoàn thiện đường Nguyễn Văn Huyên, TP Hà Nội. Nhà thầu này cho rằng trong hồ sơ mời thầu của chủ đầu tư đã đặt ra một số tiêu chí trái với Luật Đấu thầu, nhằm loại bỏ nhiều nhà thầu có đủ năng lực để lựa chọn nhà thầu theo ý muốn.

ha noi vi pham phap luat dau thau
Ảnh minh họa

Theo nhà thầu này thì trong hồ sơ mời thầu của chủ đầu tư có một số vấn đề cụ thể như sau:

Tại chương 3 mục 2.1:STT4 trang 48 thuộc bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm của hồ sơ mời thầu (HSMT) có yêu cầu “phải có hợp đồng tương tự hoàn thành trong thời gian 01/01/2014 đến thời điểm đóng thầu”. Nhà thầu này cho rằng: Với quy định này, vô hình chung đã loại bỏ nhiều nhà thầu đã từng thực hiện những hợp đồng tương tự kể từ năm 2013 về trước; quy định này còn trái với khoản b, mục 3, điều 12, chương 2 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014  của Chính phủ quy định chi tiết thi hành mộ số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Cũng tại STT4 trang 48 thuộc bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm của HSMT quy định: “Yêu cầu công trình tương tự phải có hạng mục móng cọc khoan nhồi, thi công trong khu vực đô thị cấp 2 trở lên”. Quy định này không phù hợp, dẫn đến hạn chế sự tham gia của nhà thầu vi phạm quy định tại khoản 2, điều 12, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP;

Tại chương III, mục 2.2 phần a về nhân sự chủ chốt: Nhân sự chủ chốt phải đáp ứng yêu cầu: Đã từng tham gia ít nhất một công trình cầu trong đô thị cấp 2 trở lên có kết cấu dầm thép và có móng cọc khoan nhồi; cán bộ phụ trách khối lượng, thanh quyết toán đã tham gia phụ trách khối lượng, thanh quyết toán ít nhất một công trình cầu trong đô thị cấp 2 trở lên có kết cấu dầm thép, móng cọc khoan nhồi… có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong công tác khối lượng và thanh quyết toán công trình xây dựng, công trình giao thông”… và một số quy định khác.

Ngày 4/6/2019, Cục Quản lý đấu thầu Bộ Kế hoạch & Đầu tư đã có Văn bản 529/QLĐT-CS trả lời các vấn đề thắc mắc của nhà thầu nêu trên. Trong văn bản này, Cục Quản lý đấu thầu cũng đã trích dẫn một số điều trong Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư hướng dẫn Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính Phủ. Đồng thời khẳng định các ý kiến mà nhà thầu nêu là đúng; với các quy định này là không phù hợp với pháp luật đấu thầu và hạn chế sự tham gia của các nhà thầu.

Được biết, ngày 04/6/2019 vừa qua Ban Quản lý dự án đã mở thầu? Điều này chứng tỏ Ban Quản lý dự án đã cố tình không lắng nghe những ý kiến của các nhà thầu, cố tình vi phạm pháp luật về đấu thầu. Trong khi đó, văn bản của nhà thầu, văn bản của Cục Đấu thầu cũng đã gửi tới Ban Quản lý dự án; nhưng tất cả vẫn rơi vào im lặng và Ban Quản lý dự án không một lời giải thích. Chúng tôi cho rằng hành vi cố tình vi phạm pháp luật của Ban Quản lý dự án là không thể chấp nhận được. Hành vi này đã vi phạm điểm b, khoản 4, Điều 89 của Luật Đấu thầu năm 2013 về “gian lận trong đấu thầu”.

Đề nghị ông Chủ tịch UBND TP Hà Nội tạm thời đình chỉ việc lựa chọn nhà thầu đối với dự án này, chỉ đạo thanh tra, kiểm tra; nếu đúng như các vấn đề mà nhà thầu đã nêu trong đơn thì căn cứ vào Văn bản 529/QLĐT-CS ngày 4/6/2019 của Cục Quản lý đầu thầu Bộ Kế hoạch & Đầu tư, hủy bỏ kết quả đấu thầu, thực hiện việc đấu thầu theo đúng quy định của pháp luật đấu thầu, nhằm đảm bảo công khai minh bạch trong đấu thầu, lựa chọn nhà thầu có đủ điều kiện năng lực về kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu; tránh tình trạng đặt ra các điều trái quy định của pháp luật đấu thầu đề lựa chọn nhà thầu theo ý định của chủ đầu tư phục vụ lợi ích nhóm làm mất lòng tin của các nhà thầu khác.

Đề nghị ông Chủ tịch UBND TP Hà Nội sớm quan tâm xử lý việc này, đồng thời xử lý Giám đốc Ban Quản lý dự án và những cán bộ cố tình vi phạm pháp luật đấu thầu và công khai trước công luận.

Duy Nguyên

Xem thêm
Đang tải ...

Tin bài cuối cùng