Thứ sáu 13/12/2019 02:46 24h qua English
Hotline: 094 540 6866

Góp ý dự thảo Đề án đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số

14:29 | 21/06/2019

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản góp ý gửi Văn phòng Chính phủ và Ủy ban Dân tộc liên quan đến dự thảo Đề án đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 – 2025, định hướng 2030.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Liên quan đến việc xây dựng đề án, ngày 28/3/2019, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 47/BXD-QLN báo cáo và cung cấp thông tin về các nội dung liên quan đến đề án trong lĩnh vực do Bộ Xây dựng phụ trách (có Văn bản số 47/BXD-QLN ngày 28/3/2019 đính kèm).

Đẩy mạnh xây dựng nhà ở, đảm bảo thực hiện quyền có chỗ ở của người dân là một chủ trương lớn và quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. Trong Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011 - 2020, Đảng ta đã xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ phát triển nhà ở.

Cụ thể, đối với khu vực nông thôn phải “Thực hiện tốt các chương trình hỗ trợ nhà ở cho người nghèo và các đối tượng chính sách, chương trình nhà ở cho đồng bào vùng bão, lũ; bố trí hợp lý dân cư, bảo đảm an toàn ở những vùng ngập lũ, sạt lở núi, ven sông, ven biển”. Ngoài ra, đối với khu vực đô thị phải “Có chính sách để phát triển mạnh nhà ở cho nhân dân, nhất là cho các đối tượng chính sách và người có thu nhập thấp”; phấn đấu đến năm 2020 đạt chi tiêu “Xoá nhà ở đơn sơ, tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt 70%, bình quân 25m2 sàn xây dựng nhà ở tính trên một người dân”. Tại Khoản 3, Điều 59,Hiến pháp năm 2013 đã hiến định “Nhà nước có chính sách phát triển nhà ở, tạo điều kiện để mọi người có chỗ ở”, qua đó đã khẳng định “có chỗ ở” là một trong những quyền cơ bản của người dân mà Nhà nước có trách nhiệm phải bảo đảm.

Tại Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 04/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030, trong đó mục tiêu 11.1 có nội dung: “Đến năm 2030, đảm bảo tất cả mọi người dân được tiếp cận với những dịch vụ cơ bản và dịch vụ nhà ở phù hợp, an toàn, trong khả năng chi trả; xóa bỏ các khu ổ chuột, xây mới, nâng cấp, cải tạo các khu nhà ở không đảm chất lượng. Tỷ lệ dân số sống trong nhà ở đơn sơ đến năm 2030 < 1%”.

Tuy nhiên, trong đề án chưa đề cập đến việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số trong khi đó, nhà ở là một trong năm tiêu chí đánh giá mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản được quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020.

Vì vậy, để hoàn thiện đề án và tiếp tục thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong việc thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững cũng như việc tích hợp chính sách theo yêu cầu của Quốc hội tại Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24/6/2014 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020, Bộ Xây dựng đề nghị bổ sung các nội dung về đánh giá thực trạng cũng như công tác hỗ trợ nhà ở trong thời gian qua và kiến nghị giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, nghiên cứu trình cơ quan có thẩm quyền ban hành chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc giảm nghèo bền vững, trong đó có chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trong giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng 2030.

Ánh Dương

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load