Thứ ba 19/11/2019 04:22 24h qua English
Hotline: 094 540 6866

Góp ý chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, Quảng Bình

09:11 | 23/06/2019

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Văn bản số 33/VPCP-CN ngày 03/01/2019 của Văn phòng Chính phủ giao Bộ Xây dựng phối hợp với cơ quan liên quan xem xét, nghiên cứu chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình.

Trên cơ sở báo cáo rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình tại Văn bản số 2193/UBND-XDCB ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình, Bộ Xây dựng đã lấy ý kiến Bộ, ngành về chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình tại Văn bản số 212/BXD-QHKT ngày 30/01/2019.

Đến nay, Bộ Xây dựng đã nhận được ý kiến góp ý của 4/4 Bộ bao gồm: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Văn bản số 2615/BKHĐT-QLKKT ngày 24/4/2019); Bộ Tài chính (Văn bản 1925/BTC-ĐT ngày 19/02/2019); Bộ Giao thông vận tải (Văn bản số 1371/BGTVT-KHĐT ngày 19/02/2019); Bộ Tài nguyên và Môi trường (Văn bản số 1362/BTNMT-KHTC ngày 25/3/2019) và Văn bản số 502/KKT-QLQHXD ngày 08/5/2019 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình về việc bổ sung hồ sơ rà soát quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030.

Bộ Xây dựng kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ một số nội dung sau: Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình tại Quyết định số 851/QĐ-TTg ngày 10/7/2012, UBND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo triển khai lập 8 đồ án quy hoạch phân khu khoảng 1.390 ha chiếm 41% diện tích đất xây dựng các khu chức năng trong khu kinh tế, 15 đồ án quy hoạch chi tiết khoảng 619 ha chiếm 19% diện tích đất xây dựng các khu chức năng trong khu kinh tế.

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới và quy hoạch khu trung tâm 96 xã trong Khu kinh tế Hòn La đã được triển khai hoàn thiện, cơ bản phù hợp với định hướng quy hoạch chung.

UBND tỉnh Quảng Bình đã phê duyệt quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La tại Quyết định số 2612/QĐ-UBND ngày 26/8/2016

Tổng vốn đầu tư đã thực hiện là 43.143 tỷ đồng trong đó có 3.215 tỷ đồng vốn ngân sách phục vụ các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và 39.928 tỷ vốn các nhà đầu tư đã và đang thực hiện.

Bộ Giao thông vận tải cơ bản thống nhất về chủ trương lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình. Tuy nhiên, Bộ Giao thông vận tải cho rằng: Cần quy hoạch xây dựng hệ thống đường gom phục vụ giao thông trong khu kinh tế tránh ảnh hưởng đến năng lực thông hành của tuyến đường QL1A, hạn chế đấu nối trực tiếp với đường quốc lộ, khoảng cách giữa các điểm đấu nối phải đảm bảo an toàn.

Bộ Giao thông vận tải đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát hướng tuyến đường bộ ven biển Việt Nam đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình để nghiên cứu các nội dung quy hoạch giao thông trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La cho phù hợp.

Theo Bộ Tài chính, việc thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình đảm bảo phù hợp với xu hướng phát triển của khu kinh tế và yêu cầu thực tiễn là cần thiết và có cơ sở.

Từ khi quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình được phê duyệt đã có nhiều quy hoạch khác được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có tác động tới khu kinh tế, do vậy đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình giải trình, làm rõ thêm nội dung này làm cơ sở báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

UBND tỉnh Quảng Bình lưu ý trong việc bố trí kinh phí thực hiện lập, trình, phê duyệt và công bố điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La theo Điều 9, Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Bộ Xây dựng căn cứ các điều kiện đáp ứng theo quy định tại Khoản 10, Điều 28, Luật số 35/2018/QH14 để xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình theo quy định của pháp luật.

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình cần đảm bảo phù hợp với quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch và xây dựng. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến: Việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình cần được xem xét, cân nhắc đảm bảo chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Quảng Bình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đồng thời đảm bảo đúng quy định tại Điều 151 của Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Quá trình nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La cần đảm bảo phù hợp với các quy định của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đối với khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ.

Việc điều chỉnh quy hoạch cần xem xét đến khả năng đáp ứng của nguồn nước bảo vệ tài nguyên nước theo quy định tại Khoản 8, Điều 3 của Luật Tài nguyên nước; tuân thủ các quy định về phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước tại Điều 26 của Luật Tài nguyên nước năm 2012; quy định về xả nước thải vào nguồn nước tại Điều 37 của Luật Tài nguyên nước; quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước tại Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước.

Cần quan tâm, tích hợp các vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ môi trường để đảm bảo tính đồng bộ và có giải pháp đối với các vấn đề môi trường phát sinh khi thực hiện từng dự án đầu tư cụ thể trong khuôn khổ của quy hoạch. Giải pháp thực hiện quy hoạch cần xem xét đến công tác bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, bảo vệ các di sản văn hóa lịch sử, sử dụng hợp lý và bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu và đồ án quy hoạch, đưa ra các phương án quy hoạch, không gian quy hoạch nhằm tận dụng cơ hội do biến đổi khí hậu mang lại cũng như đưa ra các giải pháp nhằm phòng ngừa, quản lý rủi ro thiên tai gia tăng do biến đổi khí hậu.

Căn cứ quy định của Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 và ý kiến của các Bộ, ngành về điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, đề xuất của UBND tỉnh Quảng Bình lập Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La để đáp ứng với tình hình thực tế phát triển của Khu kinh tế Hòn La, giải quyết những bất cập, tồn tại (mở rộng trung tâm huyện Quảng Trạch, Khu lăng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và một số chức năng trong đồ án đã được phê duyệt đến nay không còn phù hợp với tình hình thực tế…) trong quá trình thực hiện quy hoạch, phù hợp với xu hướng phát triển mới là có cơ sở và cần thiết.

Nếu được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, UBND tỉnh Quảng Bình cần tiếp thu, làm rõ ý kiến của các Bộ ngành, đề xuất kinh phí lập đồ án trong quá trình lập Nhiệm vụ quy hoạch theo quy định của pháp luật.

Khánh An

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load