Thứ năm 30/05/2024 22:51 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Sở Xây dựng Hà Tĩnh: Yêu cầu rà soát, đánh giá các nội dung về lập, điều chỉnh quy hoạch

09:28 | 21/04/2024

(Xây dựng) - Sở Xây dựng Hà Tĩnh vừa có Công văn số 1154/SXD-QHHT4 về Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. Trong đó, yêu cầu các địa phương rà soát, đánh giá các nội dung về lập, điều chỉnh quy hoạch; phân loại, đánh giá chất lượng đô thị.

Sở Xây dựng Hà Tĩnh: Yêu cầu rà soát, đánh giá các nội dung về lập, điều chỉnh quy hoạch
Trụ sở Sở Xây dựng Hà Tĩnh.

Sau khi UBND tỉnh Hà Tĩnh có Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 tại Văn bản số 1188/PA-UBND ngày 07/3/2024, Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã có hướng dẫn tại Văn bản số 16/SXD-QHHT; Văn bản số 525/SXD-QHHT hướng dẫn các địa phương rà soát, đánh giá các nội dung về lập, điều chỉnh quy hoạch; phân loại, đánh giá chất lượng đô thị.

Để triển khai đúng tiến độ việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Sở Xây dựng Hà Tĩnh yêu cầu: Thành phố Hà Tĩnh khẩn trương chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo rà soát tiêu chí đô thị loại II thành phố Hà Tĩnh (dự kiến mở rộng khu vực nội thị) và Báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đối với các xã dự kiến thành lập phường gồm: Thạch Trung, Thạch Hạ, Thạch Hưng, Đồng Môn để trình Bộ Xây dựng công nhận theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, thị xã Kỳ Anh phải xây dựng đường găng tiến độ chi tiết, việc lập quy hoạch phân khu đô thị Kỳ Nam, quy hoạch phân khu đô thị Kỳ Ninh để có cơ sở trình hồ sơ Báo cáo rà soát tiêu chí đô thị loại III thị xã Kỳ Anh (dự kiến mở rộng khu vực nội thị) và Báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị 2 xã dự kiến thành lập phường thuộc thị xã Kỳ Anh ra Bộ Xây dựng.

Đối với UBND huyện Can Lộc; UBND huyện Hương Khê, Sở Xây dựng yêu cầu xây dựng đường găng tiến độ chi tiết việc lập, trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung mở rộng thị trấn Đồng Lộc; quy hoạch chung mở rộng thị trấn Hương Khê; lập chương trình phát triển đô thị và đề án phân loại đô thị để có cơ sở lập đề án sáp nhập địa giới hành chính.

Ngoài ra, UBND huyện Hương Khê báo cáo rõ khó khăn, vướng mắc liên quan đến phạm vi ranh giới quy hoạch chung để định hướng sắp xếp thị trấn Hương Khê giai đoạn 2023 -2025 và giai đoạn 2026 -2030, đề xuất phương án xử lý có liên quan.

Đối với UBND huyện, thị xã còn lại phải căn cứ hướng dẫn của Sở Xây dựng tại Văn bản số 16/SXD-QHHT ngày 04/01/2024 để rà soát, đánh giá các nội dung về lập, điều chỉnh quy hoạch; phân loại, đánh giá chất lượng đô thị để có cơ sở sáp nhập địa giới hành chính giai đoạn 2026-2030.

Trần Minh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load