Chủ nhật 14/08/2022 20:06 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bộ Xây dựng góp ý về việc đánh giá phân loại đô thị loại III thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

10:04 | 25/10/2018

 (Xây dựng) - Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc đề nghị Bộ Xây dựng rà soát phân loại đô thị loại III đối với thị xã Chí Linh và đánh giá các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đối với 06 khu vực dự kiến thành lập phường Hoàng Tiến, An Lạc, Văn Đức và Kênh Giang, Đồng Lạc, Tân Dân, Cổ Thành thuộc thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Một góc thị xã Chí Linh.

Theo Bộ Xây dựng, về thành phần hồ sơ gồm: Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc rà soát, đánh giá phân loại đô thị loại III đối với thị xã Chí Linh và đánh giá các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của các khu vực dự kiến thành lập phường thuộc thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Hồ sơ Đề án đánh giá bao gồm thuyết minh và các phụ lục văn bản, số liệu liên quan đến các tiêu chí đánh giá được quy định tại Phụ lục 1, 2 của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Phân loại đô thị (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13).

Về đánh giá tính pháp lý của đề xuất, thị xã Chí Linh được Bộ Xây dựng công nhận đô thị loại III tại Quyết định số 747/QĐ-BXD ngày 25/6/2015 (phạm vi đánh giá gồm 08 phường: Phả Lại, Văn An, Sao Đỏ, Chí Minh, Thái Học, Cộng Hòa, Hoàng Tân, Bến Tắm và 12 xã). Theo dự kiến thị xã Chí Linh đề xuất đề án thành lập thành phố Chí Linh gồm: 14 phường (mở rộng nội thị với việc chuyển 07 xã thành 06 phường, trong đó xã Kênh Giang sáp nhập với xã Văn Đức để thành lập thành 01 phường) và 5 xã (ngoại thị).

Đối chiếu với quy định tại Khoản 3, Điều 2 của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị việc “Đánh giá phân loại đô thị đối với khu vực dự kiến thành lập đô thị trong tương lai là một trong những cơ sở để thành lập, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính đô thị”; Căn cứ Công văn số 262/UBTVQH14-PL ngày 17/4/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thống nhất thực hiện các quy định về điều chỉnh địa giới hành chính gắn liền với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, đề xuất đánh giá thị xã Chí Linh đạt tiêu chuẩn đô thị loại III (mở rộng khu vực nội thị) và nâng cấp trở thành TP Chí Linh trực thuộc tỉnh Hải Dương là phù hợp với Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012-2020 (Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012-2020); Chương trình phát triển đô thị của tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 3962/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030); Quy hoạch chung thị xã Chí Linh (Quyết định số 4211/QĐ-UBND ngày 03/12/2009 của UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương); Chương trình phát triển đô thị thị xã Chí Linh (Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 16/6/2014 của UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn đến năm 2030).

Về tiêu chuẩn đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng áp dụng đối với 06 khu vực dự kiến thành lập phường thuộc thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, căn cứ theo Khoản 4, Điều 14 và hướng dẫn tại Phụ lục 2 của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13, 06 khu vực dự kiến thành lập phường: Hoàng Tiến, An Lạc, Văn Đức (và Kênh Giang), Đồng Lạc, Tân Dân và Cổ Thành đã đạt 11/12 tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của phường thuộc đô thị loại III. Tiêu chuẩn không đạt là tiêu chuẩn về tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật. Cụ thể như sau:

Về đánh giá rà soát đô thị loại III đối với thị xã Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương, phạm vi đánh giá bao gồm: Toàn bộ diện tích tự nhiên của thị xã Chí Linh 282,02 km2; khu vực nội thị gồm 08 phường, 06 khu vực dự kiến thành lập phường (gồm các xã: Hoàng Tiến; An Lạc; Văn Đức và Kênh Giang; Đồng Lạc; Tân Dân; Cổ Thành) và khu vực ngoại thị (gồm 05 xã: Hưng Đạo; Lê Lợi; Bắc An; Hoàng Hoa Thám; Nhân Huệ).

Đánh giá rà soát phân loại đô thị theo tiêu chí đô thị loại III: Căn cứ báo cáo rà soát của UBND tỉnh Hải Dương; đối chiếu với các quy định của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13, Bộ Xây dựng cơ bản thống nhất với kết quả đánh giá rà soát của UBND tỉnh Hải Dương về 5 tiêu chí phân loại đô thị loại III đối với thị xã Chí Linh.

Trong quá trình xem xét hồ sơ và khảo sát tại thực địa, Bộ Xây dựng đánh giá thị xã Chí Linh đạt 55/59 tiêu chuẩn, 04/59 tiêu chuẩn chưa đạt, gồm: mật độ dân số trung bình toàn đô thị; diện tích sàn nhà ở bình quân; tỷ lệ phục vụ vận tải hành khách công cộng; tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật.

Căn cứ theo Khoản 4, Điều 14, hướng dẫn tại Phụ lục 02 và các quy định của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13, 06 khu vực dự kiến thành lập phường: Hoàng Tiến, An Lạc, Văn Đức và Kênh Giang, Đồng Lạc, Tân Dân, Cổ Thành về cơ bản đã đạt các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của phường trực thuộc đô thị loại III; thị xã Chí Linh (với dự kiến mở rộng khu vực nội thị thêm 06 phường) cơ bản đạt tiêu chuẩn phân loại đô thị loại III.

Khu vực 07 xã dự kiến thành lập 06 phường thuộc thị xã Chí Linh có quy mô diện tích rộng, tập trung nhiều cụm công nghiệp. Do vậy, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Hải Dương tiếp tục rà soát các dự án đang triển khai trên địa bàn, xác định các dự án ưu tiên đầu tư, các công trình trọng điểm, đặc biệt là các dự án nâng cấp, bổ sung các công trình dịch vụ công cộng đô thị, đảm bảo việc xử lý nước thải, rác thải trong các cụm công nghiệp và khu vực nội thị dự kiến mở rộng. Giữ gìn vệ sinh môi trường và cảnh quan để làm tiền đề thành lập thành phố Chí Linh tương xứng với vai trò là trung tâm hành chính, chính trí, kinh tế, giáo dục, du lịch, dịch vụ, lịch sử văn hóa phía Bắc tỉnh Hải Dương.   

Huyền Trang

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
 • thanh hoa ra soat quy hoach va du an treo

  (Xây dựng) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Văn bản số 11527/UBND-CN yêu cầu các đơn vị có liên quan khắc phục tình trạng quy hoạch “treo” và dự án “treo”.

  11:55 | 10/08/2022
 • du an lang dai hoc da nang phan du an nam o quang nam van chua hoan thanh quy hoach 1500

  (Xây dựng) - Dự án Làng đại học Đà Nẵng được Chính phủ phê duyệt triển khai từ năm 1997 với tổng diện tích khoảng 300ha, trong đó, khoảng 110ha thuộc phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng và khoảng 190ha thuộc phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn. Tuy nhiên, đến nay đã 25 năm, dự án mới chỉ triển khai được một phần thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng. Đối với phần dự án liên quan đến tỉnh Quảng Nam đến nay, mới chỉ triển khai 1,02ha khu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng đường bao làng đại học. Việc triển khai mới chỉ dừng lại ở công tác đền bù và tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa trắng để xây dựng khu tái định cư, các hộ ảnh hưởng đường bao vẫn chưa bồi thường thiệt hại và chưa có kế hoạch di dời.

  11:52 | 10/08/2022
 • vo nhai thai nguyen lap quy hoach chung do thi moi la hien den nam 2035

  (Xây dựng ) – Trước đó, để đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội của huyện Võ Nhai nói chung và của cả xã La Hiên nói riêng, Ban Thường vụ Huyện Ủy Võ Nhai đã có Thông báo số 273-TB/HU về việc lập điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Đình Cả và lập quy hoạch chung đô thị mới La Hiên giai đoạn 2021-2035.

  22:58 | 09/08/2022
 • quy hoach quang truong cho ben thanh dung quen dien vien chinh

  Tổng thể quảng trường trước chợ và những không gian mở quanh chợ là sân khấu, còn chợ Bến Thành là "diễn viên chính" của sân khấu đó.

  11:09 | 09/08/2022
 • thanh hoa thong nhat dieu chinh quy hoach chung thi xa bim son

  (Xây dựng) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045.

  11:06 | 09/08/2022
 • dieu chinh cuc bo quy hoach chung xay dung thanh pho soc trang

  (Xây dựng) – Vừa qua, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định số 1717/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

  22:00 | 08/08/2022
 • hai phong trien khai he thong cung cap thong tin quy hoach xay dung thanh pho

  (Xây dựng) – Vừa qua, Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng vừa triển khai vận hành thử nghiệm hệ thống cung cấp thông tin Quy hoạch xây dựng thành phố Hải Phòng với tên miền: https://apps.govone.vn/QuyHoach.

  19:53 | 08/08/2022
 • ha noi lap quy hoach chi tiet trung tam ban dao quang an

  (Xây dựng) - Từ trung tuần tháng 7 đến nay, UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) đang lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và đại diện cộng đồng dân cư cho Đồ án Quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm bán đảo Quảng An, tỷ lệ 1/500. Hiện đồ án đang nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận.

  16:04 | 08/08/2022
 • quang ninh dieu chinh quy hoach chung thi xa quang yen

  (Xây dựng) – Vừa qua, ông Nguyễn Tường Văn - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã đi khảo sát việc điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Quảng Yên đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

  10:38 | 08/08/2022
 • tien giang quy hoach tong kho xang dau khi hoa long va cac san pham sau dau mo

  (Xây dựng) – UBND huyện Gò Công Đông vừa ban hành Quyết định số 1475/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Bến cảng - Tổng kho xăng dầu - Khí hóa lỏng và các sản phẩm sau dầu mỏ DKC Tiền Giang. Theo Quyết định này, Tổng kho được xây dựng tại xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang với tổng diện tích 597.700m2.

  22:58 | 07/08/2022
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load