Chủ nhật 03/03/2024 10:47 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Yên Bái: Các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận

08:46 | 07/12/2023

(Xây dựng) - “Các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận, tích cực đóng góp ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, đạt tới sự thống nhất cao để quyết nghị thông qua các nghị quyết, đề án, chính sách trình kỳ họp đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tuân thủ theo luật định”, đó là ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Yên Bái: Các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận
Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp.

Như tin đã đưa, sáng 06/12/2023, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự và phát biểu chỉ đạo kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nhấn mạnh, đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, được cán bộ, đảng viên, cử tri và nhân dân hết sức quan tâm, theo dõi. Quá trình chuẩn bị cho kỳ họp, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ, công phu, kỹ lưỡng các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; trực tiếp cho ý kiến định hướng đối với một số nội dung, vấn đề quan trọng để các cơ quan chức năng tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh trước khi trình kỳ họp.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, năm 2023 - năm thứ ba (năm bản lề) thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi, đan xen không ít những khó khăn, thách thức, đã tác động không nhỏ tới kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tỉnh ủy, HĐND, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo tiền đề vững chắc để tỉnh ta thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Kinh tế tiếp tục được duy trì ổn định và có bước phục hồi, phát triển; dự ước đến hết năm, sẽ có 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch; 19 chỉ tiêu đạt kế hoạch; 2 chỉ tiêu không đạt kế hoạch, đó là cơ cấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm ước đạt 6%, (kế hoạch là 7,5%); chỉ số sản xuất công nghiệp ước đạt 106,98%, (kế hoạch là 109%). Nhiều chỉ tiêu có mức tăng khá so với cùng kỳ 2022 như: Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 18.600 tỷ đồng, tăng 9,1%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 23.682 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 15.337 tỷ đồng, tăng 8,5%; giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 318,5 triệu USD, tăng 16% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh đã đón gần 2 triệu lượt khách du lịch, tăng 26,7%; doanh thu từ hoạt động du lịch đạt gần 1.600 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ.

Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế tiếp tục được đẩy mạnh. Văn hóa - xã hội được quan tâm chăm lo và có nhiều tiến bộ; quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Hoạt động của HĐND các cấp có nhiều đổi mới, hoạt động theo hướng linh hoạt, phát huy dân chủ, trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm của đại biểu trong quyết định kịp thời các vấn đề quan trọng ở địa phương.

Cùng với sự ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo của HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, đó là: Vẫn còn 2/32 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch; một số ngành, lĩnh vực phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; năng lực cạnh tranh cấp tỉnh còn ở mức thấp; môi trường đầu tư chưa thông suốt, xử lý tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp chưa thật sự hiệu quả; chất lượng thu hút đầu tư chưa cao; một số dự án công trình trọng điểm, dự án du lịch, đô thị, hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp tiến độ triển khai chậm; chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế, công tác đào tạo, chuyển đổi nghề cho lao động nông thôn còn chậm; giải quyết việc làm chưa thật sự bền vững…

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2024 là năm “tăng tốc”, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX của tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2026. Với phương châm “Quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và cả hệ thống chính trị cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, bám sát phương châm hành động, khẩn trương đề ra và chủ động, tích cực triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác với những giải pháp mạnh mẽ, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, chủ động, tích cực, sáng tạo “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, quyết liệt, nỗ lực trong tổ chức thực hiện để đạt được kết quả tổng thể cao hơn năm 2023.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Tỉnh ủy; Tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024; Lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, các vấn đề bức xúc của nhân dân; Chú trọng, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Thực hiện tốt các đề án, chỉ thị về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và chất lượng sinh hoạt Chi bộ; Thực hiện tốt các chủ trương, quy định về quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, thực hiện quyết liệt, đồng bộ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu, ngay sau kỳ họp, HĐND các cấp, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, cử tri và nhân dân trong tỉnh chương trình, nội dung, nhất là các nghị quyết HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp; sớm thể chế, phát động các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị và huy động tham gia tích cực, hiệu quả của đông đảo cán bộ, đảng viên, cử tri và nhân dân trong tỉnh, bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đề ra.

HĐND tỉnh cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, nhất là giám sát việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện các nghị quyết; thường xuyên rà soát, kịp thời sửa đổi các nghị quyết không còn phù hợp, hiệu quả không cao; thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư; kịp thời chuyển tải các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền; thường xuyên đôn đốc, giám sát việc giải quyết kịp thời, thấu đáo, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri và nhân dân. Mỗi đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm cao đối với hoạt động của HĐND tỉnh và bộ máy Nhà nước, để đánh giá công tâm, khách quan và chính xác trong ghi phiếu tín nhiệm đối với từng chức danh do HĐND bầu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn, các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận, tích cực đóng góp ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, đạt tới sự thống nhất cao để quyết nghị thông qua các nghị quyết, đề án, chính sách trình kỳ họp đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tuân thủ theo luật định.

Ngọc Giang Sơn

Theo

Cùng chuyên mục
 • Các tỉnh Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt, nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C

  Ngày 3/3, Thủ đô Hà Nội sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C, cao nhất 18-20 độ C.

 • Hà Nội: Kịp thời dập tắt đám cháy hai ngôi nhà tại quận Hà Đông

  Ngọn lửa bắt nguồn từ tầng thượng của ngôi nhà trên đường Bắc Lãm (Tổ dân phố 17, phường Phú Lương, quận Hà Đông), bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy như mút, xốp, rổ nhựa...

 • Tình người Bình Định trên vùng đất phía Nam

  (Xây dựng) - Ngày hội người Bình Định là dịp bà con người Bình Định tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận gặp nhau, thăm hỏi, chia sẻ với nhau về công việc, cuộc sống và tạo không gian đậm đà tinh thần văn hóa con người Bình Định để bà con tham quan, vui chơi giải trí, gắn kết tình đồng hương chuẩn bị tâm thế cho một năm mới đầy thắng lợi.

 • Bạc Liêu: Cánh quạt trụ tuabin điện gió rơi từ độ cao hơn 140m

  (Xây dựng) – Chiều 1/3, trên địa bàn huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) xảy ra vụ rơi cánh quạt tại một trụ tuabin điện gió thuộc Nhà máy điện gió Hòa Bình 5 từ độ cao hơn 140m, gãy thành nhiều đoạn.

 • Lễ ra mắt Thanh tra BHXH Việt Nam

  (Xây dựng) - Chiều 1/3, BHXH Việt Nam tổ chức lễ ra mắt Thanh tra BHXH Việt Nam. Dự buổi lễ có Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh; Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn; đại diện Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…

 • Bắc Ninh: Bí thư Tỉnh uỷ kiểm tra tiến độ một số dự án tại thành phố Từ Sơn

  (Xây dựng) – Mới đây, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi thăm và kiểm tra tiến độ thực hiện dự án trường Đại học Luật Hà Nội và Đại học Ngoại Thương (cơ sở 2) tại phường Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load