Thứ ba 18/06/2024 23:13 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Yên Bái: Ban hành bộ tiêu chí huyện Nông thôn mới và huyện Nông thôn mới nâng cao

15:17 | 17/05/2024

(Xây dựng) - UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Quyết định số 827/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí huyện Nông thôn mới (NTM) và Bộ tiêu chí huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025.

Yên Bái: Ban hành bộ tiêu chí huyện Nông thôn mới và huyện Nông thôn mới nâng cao
Huyện Lục Yên (Yên Bái) phấn đấu đến năm 2025 đạt huyện NTM.

Theo đó, trong giai đoạn 2021 - 2025, huyện được công nhận đạt chuẩn huyện NTM khi có 100% số xã trên địa bàn đạt chuẩn NTM; có ít nhất 10% số xã trên địa bàn đạt chuẩn NTM nâng cao; có 100% số thị trấn trên địa bàn đạt chuẩn đô thị văn minh; tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng NTM của huyện đạt từ 90% trở lên.

Huyện được công nhận đạt chuẩn huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 khi là huyện đạt chuẩn NTM; có ít nhất 50% số xã trên địa bàn đạt chuẩn NTM nâng cao; tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng NTM nâng cao của huyện đạt từ 95% trở lên.

UBND tỉnh giao các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị được giao hướng dẫn, đánh giá căn cứ chức năng quản lý Nhà nước và nhiệm vụ được giao trên cơ sở các tiêu chí, chỉ tiêu được sửa đổi ban hành tại Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định này có trách nhiệm ban hành hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu đảm bảo thống nhất, đồng bộ, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế, trong thời gian 20 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định này.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét quyết định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng Điều phối NTM tỉnh) theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị phụ trách tiêu chí rà soát, sửa đổi, ban hành hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí huyện NTM và Bộ tiêu chí huyện NTM nâng cao tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.

UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Bộ tiêu chí huyện NTM và Bộ tiêu chí huyện NTM nâng cao tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 được ban hành và hướng dẫn của các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí xây dựng huyện đạt chuẩn NTM, huyện đạt chuẩn NTM nâng cao bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả theo kế hoạch xây dựng NTM hằng năm được phê duyệt.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của UBND tỉnh Yên Bái.

Mai Thu

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load