Thứ ba 07/02/2023 11:05 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Vĩnh Yên chú trọng phát triển đô thị xanh

10:14 | 09/10/2020

(Xây dựng) - Trong những năm qua, phát huy truyền thống quý báu của đô thị hơn 120 năm tuổi, Đảng bộ và nhân dân TP Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) đã quyết tâm thi đua phấn đấu, hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đi đôi với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Vĩnh Yên thành đô thị văn minh tầm khu vực và quốc gia.

vinh yen chu trong phat trien do thi xanh
Ông Phạm Hoàng Anh

Đạt được kết quả toàn diện trên là do Đảng bộ thành phố đã xác định đúng vai trò của công tác xây dựng Đảng, xác định rõ công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng, giữ vai trò quyết định trong xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xác định rõ tầm quan trọng của việc tích cực triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định nêu gương, nhiều chủ trương, giải pháp đã được triển khai đồng bộ: Tập trung cao cho công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt, khai thác mọi nguồn lực đầu tư cho phát triển; xác định khâu đột phá trong hướng phát triển của thành phố trong hiện tại và tương lai với việc tập trung đầu tư cho phát triển công nghiệp, dịch vụ; chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới; quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; siết chặt kỷ cương hành chính, tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước, nhất là đối với các lĩnh vực đất đai, tài nguyên, xây dựng cơ bản…

Bức tranh kinh tế của thành phố phát triển tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, cơ cấu kinh tế từng bước phù hợp với yêu cầu của một đô thị trẻ: Dịch vụ 64,5%; công nghiệp - xây dựng 34,8%; nông nghiệp 0,7%, đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra (MTNQ tương ứng 63 - 64%; 35 - 36%; dưới 1%). Giá trị gia tăng bình quân đầu người đạt khoảng 221,4 triệu đồng/người, vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra (MTNQ đến năm 2020 đạt 195 triệu đồng/người).

Phát huy lợi thế về vị trí địa chính trị, địa kinh tế, hạ tầng giao thông mới được Trung ương, tỉnh quan tâm đầu tư, đất đai được quy hoạch và sử dụng hợp lý; lĩnh vực công nghiệp - dịch vụ được thành phố xác định là ngành kinh tế chủ yếu, làm động lực để phát triển kinh tế - xã hội. Tính đến nay, tỷ lệ lấp đầy KCN Khai Quang đạt 89,7%; gồm 71 DN FDI, 10 DN DDI. Tổng số vốn của các DN vốn FDI là 871,5 triệu USD và của các DN DDI là 398,09 tỷ đồng. Trên địa bàn thành phố, các trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn, nhà hàng được xây dựng ngày càng nhiều; chợ Vĩnh Yên là điểm nhấn tạo cảnh quan đô thị được tỉnh và thành phố quan tâm đầu tư; chợ các xã, phường được triển khai xây dựng. Hoạt động du lịch với các điểm thu hút khách như: Chùa Hà Tiên, Sông Hồng Thủ đô, Quảng trường, Văn Miếu, Nam Vĩnh Yên, sân golf Đầm Vạc... Sự phát triển về quy mô, số lượng các ngành dịch vụ của thành phố đã đóng góp hơn 20% giá trị sản xuất ngành dịch vụ của toàn tỉnh.

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đã thu được những thành quả đáng khích lệ, cơ sở hạ tầng được đầu tư, nâng cấp đồng bộ làm thay đổi rõ nét bộ mặt nông thôn ở 2 xã trên địa bàn thành phố theo hướng khang trang hiện đại; sự nghiệp văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, môi trường có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội luôn được giữ vững, ổn định; đời sống vật chất, tinh thần nhân dân từng bước được nâng lên, nhân dân tin tưởng vào đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Với những kết quả đã đạt được theo các tiêu chí xây dựng NTM của Chính phủ, ngày 08/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định công nhận TP Vĩnh Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Để nâng cao toàn diện công tác xây dựng NTM gắn với phát triển đô thị, thành phố tiếp tục xây dựng Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 09/5/2019 về thực hiện xã NTM nâng cao, thôn dân cư kiểu mẫu của TP Vĩnh Yên giai đoạn 2019 - 2020. Đến nay, Định Trung đang hoàn thiện các thủ tục để đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận xã Định Trung trở thành phường Định Trung.

Với quan điểm phát triển kinh tế để có điều kiện chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân. Công tác văn hóa, thể dục, thể thao phát triển mạnh, từng bước đi vào chiều sâu. Hệ thống thiết chế văn hóa, điểm vui chơi, giải trí được đầu tư xây dựng; gắn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đến năm 2020, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95,5%, tỷ lệ làng, khu phố văn hóa đạt 90% (đạt MTNQ), tỷ lệ cơ quan đạt văn hóa đạt 90% (đạt MTNQ). Thành tích nổi bật, tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V năm 2018, Đoàn thể thao TP Vĩnh Yên duy trì vị trí nhất toàn đoàn với 60 huy chương, trong đó có 36 Huy chương V àng, 15 Huy chương Bạc, 9 Huy chương Đồng (vượt 10 Huy chương Vàng so với kỳ Đại hội lần thứ IV).

vinh yen chu trong phat trien do thi xanh

Dấu ấn đậm nét trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ qua là Đảng bộ đã tập trung thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương và Đề án số 01-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ đạo triển khai quyết liệt, việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố được thực hiện theo đúng lộ trình đề ra. Đã thực hiện sắp xếp tinh giảm được 8 đầu mối phòng, ban, đơn vị của thành phố, đồng thời giảm 7 cấp trưởng, 9 cấp phó phòng, ban của thành phố; giảm cán bộ không chuyên trách cấp xã từ 189 người xuống còn 76 người; giảm cán bộ không chuyên trách thôn, tổ dân phố giảm từ 1.342 người xuống còn 605 người. Thực hiện chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố không đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định, thành phố Vĩnh Yên đã giảm 10 thôn, tổ dân phố (từ 121 thôn, tổ dân phố giảm còn 111 thôn, tổ dân phố). Sau sắp xếp tổ chức, bộ máy, các cơ quan, đơn vị đã gọn hơn, giảm nhiều đầu mối, khắc phục được tình trạng cồng kềnh, chồng chéo, trùng lặp chức năng, nhiệm vụ, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, tạo niềm tin lớn trong toàn Đảng bộ, được Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao.

Với những kết quả toàn diện đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Vĩnh Yên vinh dự được Nhà nước và Chính phủ tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất và Quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Đó chính là cơ sở, tiền đề để Vĩnh Yên phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, vững chắc hơn trong giai đoạn tiếp theo.

Phạm Hoàng Anh
Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load